Texty písní T.I. T.I. vs T.I.P. My Type

My Type

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Let's go... you all gonna wish for a nigga like me when i ain't here you know what I'm saying (you think I'm lying)
(say goodbye to the bad guy)

[chorus]
(You don't appreciate a nigga my type,
Once I die there ain't no more niggas my type,
So just remember me right)
Bet you don't appreciate a nigga my type,
But when I die there ain't no more niggas my type,
So just remember me right,
Bet if I let them suckers kill me tonight,
All them haters gonna be filled with delight,
God forgive me aight,
I sacrifice so they can live my life,
If necessary I'll give my life,
What you hear is my life,
Reputation decorated with stripes,
No need crying at the end of my life,
Just remember me right

[Verse 1]
When your back was against the wall remember where could you go,
Remember who helped you again like he helped you before,
When out his way to let you know that you ain't never alone,
Then disrespect you, you come get who until they left you alone,
He They taught you how to be weak, he thought you how to be strong,
Taught you not to accept defeat you go all out if he gone,
But it ain't the same in the streets now that he gone,
He now in heaven in the thrown exactly were he belong,
Though he left millions devastated and his family mourn,
Sons turn to grown man since their daddy been gone,
Daughters grew like him or not he left his family home,
Even prepared the funeral service he had in the dome,
And then they came to represent for a stand up gent,
Who walked it like he talked it, always said what he meant,
Impossible to stop him had a head like cement,
Maybe now you'll appreciate the nigga like this..

[chorus:]
Bet you don't appreciate a nigga my type,
But when I die there ain't no more niggas my type,
So just remember me right,
Bet if I let them suckers kill me tonight,
All them haters gonna be filled with delight,
God forgive me aight,
I sacrifice so they can live my life,
If necessary I'll give my life,
What you hear is my life,
Reputation decorated with stripes,
No need crying at the end of my life,
Just remember me right

[Verse 2]
If they've only knew the man outside of the hype,
No matter what the situation he alway try to do right,
Still they gossip the told lie, used to take him for granted,
Often found it hard to relate, some how they can't understand it,
'Cause that respect he gonna demand it, there's a problem he handle it,
Looked adversity in the eye, he never ran from a challenge,
They try to knock him off balance when the fed came and got him,
Did the time on the edge came home now he stoppin',
Now while them niggas used to hate him, but they girl use to jock him,
Swear he had the kinda swagger made the world stop and watch him,
Plus he possessed so much hustle, made it impossible to top him,
Got better every album, haters hate to see him drop em',
They just talk shit from a distance, when he around they playin' pose,
He use to scare the suckers shitless, probably why them niggas shot him,
Hey what it took nothing else than what they could've ever did about him,
So go 'head talk shit about him,
At least you ain't forgot about him..

[chorus]

[Verse 3]
Wanna say sorry to my Mama,
King and Lil Mama,
See me go through so much drama,
You could stand a little thunder,
Never let em' see you sweat, stay cool as a cucumber,
Stay ready for a whatever, make note I'm gonna do wonder,
How he died? On his feet like a man with honor,
Showed you the sky was the limit, you can do whatever you wanna,
and that's for Bubba, Domani, Deja, and Nique Nique,
Don't worry bout me Uncle Phil the ladies with me,
See me with your granddaddy,
I know you gonna miss daddy,
But life ain't always a dream, and horrible shit happens,
Had I let a nigga kill me before I could quit rapping,
An get to spend more time with you, I know we would've been happy,
But I had to take the chances, you would have been trappin',
Long as I could keep that from happening,
Your Papi could die happy,
So keep the wind at your back and the sun at your face,
Remember winnin' in your blood you were born with what it take (OK)..

[chorus]
Pojďme ... vám všem přejí ti nigga jako já, když jsem tu není víš, co říkám (si myslíte, že lžu)
(Rozloučit se špatný člověk)

[Chorus]
(Nemáte ocenit nigga můj typ,
Jednou jsem umřít, že není nic víc niggas můj typ,
Tak jen zapamatovat vpravo)
Vsadím se, ani nevědí, nigga můj typ,
Ale když zemřu, že není nic víc niggas můj typ,
Tak jen zapamatovat právo,
Sázku, když jsem nechal zabít hlupáci mě dnes v noci,
Všechny je nenávidící to bude naplněn radostí,
Bůh mi odpusť aight,
Jsem oběť, aby mohli žít svůj život,
Pokud je to nutné Dám svůj život,
To, co slyšíte, je můj život,
Pověst zdobené pruhy,
Není třeba plakat na konci svého života,
Jen si vzpomeňte mě právo

[Verse 1]
Když vaše záda byla proti zdi vzpomenout, kam byste mohli jít,
Pamatujte si, kdo vám pomohl opět, jako by vám pomohla předtím,
Při své cestě k vám vědět, že není nikdy sám,
Pak neúcta vás, kteří jste se dostat až do jejich odchodu si sám,
On Učili vás, jak být slabý, pomyslel si, jak být silný,
Učil jste se smířit s porážkou půjdete všichni ven, pokud se pryč,
Ale to není stejná v ulicích teď, když odešel,
Ten nyní v nebi v hozený přesně byl on patří,
Ačkoli on opustil zdevastovaný miliony a jeho rodina truchlí,
Synové se obrátit na dospělého muže, protože jejich tatínek byl pryč,
Dcery rostla stejně jako on, nebo ne on opustil jeho rodinného domova,
Dokonce připravil pohřební služby měl v dome,
A pak přišli k představují pro vstát pán,
Kdo šel to jako on mluvil to, vždycky říkal, co tím myslí,
Nemožné, aby ho zastavili měl hlavu jako cement,
Možná, že teď oceníte nigga takhle ..

[Refrén:]
Vsadím se, ani nevědí, nigga můj typ,
Ale když zemřu, že není nic víc niggas můj typ,
Tak jen zapamatovat právo,
Sázku, když jsem nechal zabít hlupáci mě dnes v noci,
Všechny je nenávidící to bude naplněn radostí,
Bůh mi odpusť aight,
Jsem oběť, aby mohli žít svůj život,
Pokud je to nutné Dám svůj život,
To, co slyšíte, je můj život,
Pověst zdobené pruhy,
Není třeba plakat na konci svého života,
Jen si vzpomeňte mě právo

[Verse 2]
Pokud by jste jen věděli, že člověk mimo humbuk,
Bez ohledu na to, jaká je situace se vždycky snaží udělat správné,
Stále jim klepy řekl lež, který se používá, aby ho za samozřejmost,
Často bylo těžké se týkají, jak někteří nemohou pochopit,
'Protože této souvislosti se bude vyžadovat, je tu problém, on s ní zacházet,
Podíval nepřízeň do očí, on se nikdy běžel z výzvou,
Snaží se srazit ho z rovnováhy, když krmil přišel a dostal ho,
Líbilo se čas na okraji přišla domů teď nezastaví ',
Teď když niggas je používán ho nenávidí, ale dívka ho použít k milenec,
Přísahám, že měl trochu naparování se svět zastaví a sledovat ho,
Navíc on posedl tolik hluku, dělal to nemožný pro něj nahoru,
Mám lepší každém albu, nenávidící nenávidí ho vidět pokles em ',
Prostě diskuse hovno z dálky, když se kolem hraju 'představují,
On použít vyděsit k smrti hlupáci, pravděpodobně důvod, proč jim niggas ho střelil,
Hej, co to trvalo nic jiného než to, co jsem kdy udělal by o něm,
Tak se do toho 'hlava mluvit o něm hovno,
Alespoň se nebudete zapomněli o něm ..

[Chorus]

[Verse 3]
Chci říct, omlouvám se moje Mama,
Král a Lil Mama,
Viz mě projít tolik drama,
Dalo by se stát něco hrom,
Nikdy nenechte em 'vidět pot, zůstat v pohodě jako okurka,
Zůstaňte připraveni na cokoliv, poznamenejte si udělám divu,
Jak zemřel? Na nohy jako člověk se ctí,
Vám ukázal na obloze byl limit, můžete si dělat, co chcete,
a to je pro Bubba, Domani, Deja, a nique nique,
Nebojte se o mě strýček Phil dámy se mnou,
Mě vidíš s vaší děda,
Vím, že budeš chybět táta,
Ale život není vždy sen, a hrozný hovno se stane,
Kdybych nechal nigga mě zabít, než jsem mohl skončit rapu,
Trávit více času s tebou, vím, že bychom si byli šťastní,
Ale musel jsem vzít šance, by jste byli trappin ',
Dlouho, jak jsem mohl mít, že z děje,
Vaše Papi mohl umřít šťastný,
Takže mějte vítr v zádech a slunce na tváři,
Pamatovat Vyhráváš 'v krvi jste se narodili s tím, co o ní (OK) ..

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy