Texty písní T. Rex Dandy In The Underworld Jason B. Sad

Jason B. Sad

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Jason B. Sad was a lonely lad
His head was a bed for everyone
His clothes was his life
But his heart was a knife
Inscribed on it was "rock 'n' roll is cruel"

Take me to school, boy
Leave me alone, boy
Slice me a bone of the Universe
Take me to school, boy
Leave me alone, boy
Slice me a bone of the Universe

Jason got weird and he pierced his ears
A gypsy alone in his gallantry
He met Shaky Sue, who wore only blue
And they shared in their teenage misery

Then Jason read books and wore hard looks
He swapped Sue for an artisan
His winters were long and a fantastic song
Grew from his head like a marigold
Jason B. Sad byl osamělý chlapec
Jeho hlava byla postel pro všechny
Jeho oděv byl jeho život
Ale jeho srdce nůž
Napsaný na to bylo "rock 'n' roll je krutý"

Vezmi mě do školy, chlapec
Nech mě na pokoji, chlapče
Slice mi kosti ve vesmíru
Vezmi mě do školy, chlapec
Nech mě na pokoji, chlapče
Slice mi kosti ve vesmíru

Jason má divné a on propíchnuté uši
Cikán sám v jeho statečnost
On se setkal s Kolísající Sue, který měl na sobě jen modrou
A podílel se na jejich utrpení dospívající

Pak Jason číst knihy a nosil těžké vypadá
Vyměnil Sue pro řemeslníka
Jeho zimy byly dlouhé a skvělé písně
Vzrostl z jeho hlavy jako měsíček
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy