Texty písní T. Rex Tanx Electric Slim And The Factory Hen

Electric Slim And The Factory Hen

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

On the street, people call you a foxy girl,
Me, I'm loose, like a golden goose, you can have my juice.

Steady on soldier, watch what your doing to my girl,
Steady on soldier, watch what your doing to my girl.

Electric slim, and the factory hen man, they ain't my kind,
At dead of night, like a fiery kite, you've been on my mind.

Frozen feet on a winter street, man that ain't your fate,
Greased in the sun, California fun, man that's more my style
Na ulici, lidé volat vychytralý dívka,
Mě, jsem volná, jako Zlatá husa, můžete mít moje šťávy.

Pomalu voják, sledujte, co děláte pro svou holku,
Pomalu voják, sledujte, co děláte pro svou holku.

Elektrické štíhlý a továrna slepice muž, že není můj typ,
V hloubi noci, jako ohnivý drak, jste na mé mysli.

Zmrazené nohy na ulici v zimě, člověk, který není váš osud,
Tukem na slunci, zábava Kalifornie, muž, který je více můj styl
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy