Texty písní The 69 Eyes Blessed Be... Wages Of Sin

Wages Of Sin

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Fall into oblivion
With me, my love
In the palm
Drunken night
And stars above

Go west to the desert land
The wind is like an invisible hand
Get a gun and be a man oh yeah
And don't you never ask
The reason
Why

Bad world
American
Sad world
L'american
Hold me
And never come again
In the bad new world
Ain't no wages of sin

Enter oblivion
Like rain from the sky
And don't you never ask
The reason why

Bad world
American
Sad world
L'american
Hold me
And never come again
In the bad new world
Ain't no wages of sin
Spadni do zapomnění,
se mnou, má lásko.
Do dlaně
opilé noci
a hvězd, co jsou nad námi.

Jdi na západ do vyprahlé pustiny,
vítr je jako neviditelná ruka,
dostaň zbraň a buď mužem,
a nikdy se neptej
na důvod
proč...

Zlý svět
americký
smutný svět
americký.
Drž mě
a nikdy se nevracej
do zlého nového světa,
nejsem žádný plat za hřích.

Vstup do zapomnění,
jako déšť z nebe.
A nikdy se neptej na
důvod proč...

Zlý svět
americký
smutný svět
americký.
Drž mě
a nikdy se nevracej
do zlého nového světa,
nejsem žádný plat za hřích.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy