Texty písní The Agonist Lullabies For the Dormant Mind Chlorpromazine

Chlorpromazine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I awoke to a complex chemistry.
So, I went to a neuro-surgeon inquisitively to see
what she could see.
But she only knows what she’s taught so
I turned to a tree to see what he thought.
And he asked:
when does three equal one plus one.
The answer is birth – life’s creation.
Then suddenly flames rushed past.
Green turned to black, and life turned to ash.
Because I believe in everything,
I’m convinced of nothing.
United we ran – divided we crawl.
It just takes a common enemy to make a friend.
Marry hope and fear, invent a color
And so, it’s gone as quickly as it came.
Raging tides galloped forth to extinguish the flames, and, thus, was born a cloud above.
But all else was gone, and one plus one equaled one.
In harmony with gravity – always bring everything down
Tear out your mother tongue-chlorpromazine incursion – the rights of the voiceless will be revealed.
Flesh is food and bone is stone.
A grey matter case for inner demons microphones.
Fields of shells that luck in murky waters.
A bed of nails for less traumatic slumber.
Logic’s taught but brains are sweet,
we’ve served ours up for the demons to feed.
Project loathsome apathy redefines reality.
Paranoid self-victimization in a cage of skin rage and intimidating lack of control bring a once bright life to stone and ice.
Probouzím se v továrně.
Tak, šel jsem k lékaři, ze zvědavosti, abych viděl to, co vidí ona.
Ale jen ona ví, co byla naučena.
Obrátil jsem se ke stromu a viděl, na co myslí
A on se zeptal:
Kdy se tři rovná jedna plus jedna.
Odpověď je zrod - stvoření života.
Pak najednou plameny shltly minulost.
Zelená změnila se v černou, a život v popel.
Protože věřím ve vše.
Jsem přesvědčen o ničem.
Spojeni utíkáme - rozděleni se plazíme.
Je to jako běžný nepřítel, z kterého je přítel.
Oddávat, doufat a bát se, vymyslet barvu.
A tak, je pryč tak rychle, jak mohl.
Zuřící příboj cválá, aby uhasil plameny, a, my, jsme byli zrozeni v mraku nad nimi.
Však vše jiné bylo pryč, a jedna a jedna se rovná dvoum.
V souladu s gravitací - vždy stahují vše dolů
Vyrváváme svůj rodný jazyk - invaze chlopromazinu - práva němých budou odhalena.
Tělo je potravou a kost kamenem.
Šedá podstata pro vnítřní démony.
Pole skořápek, co se smějí v bahnitých vodách.
Postel z břitev pro méně útrpný spánek.
Učení logiky však mozky jsou sladké
Sloužíme si, abychom nakrmili své démony
Projekt hnusné apatie znovu definuje realitu.
Paranoidní sebe obětování v kleci z kůže, zuřivosti a hrozivého nedostatku kontroly přináší jasný život kamenu a ledu.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy