Texty písní The Beatles Magical Mystery Tour US The Fool On The Hill

The Fool On The Hill

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Day after day,
Alone on a hill,
The man with the foolish grin is keeping perfectly still
But nobody wants to know him,
They can see that he's just a fool,
And he never gives an answer,

But the fool on the hill,
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning 'round.

Well on the way,
Head in a cloud,
The man of a thousand voices talking perfectly loud
But nobody ever hears him,
or the sound he appears to make,
and he never seems to notice,

But the fool on the hill,
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning 'round.

And nobody seems to like him,
they can tell what he wants to do,
and he never shows his feelings,

But the fool on the hill,
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning 'round.

Round and round and round.

And he never listens to them,
He knows that they're the fools
They don't like him,

The fool on the hill
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning 'round.

Round and round and round
Den za dnem
Sám na kopci
Muž s bláhovým úsměvem, který mu vždy vydrží
Ale nikdo ho nechce poznat
Nevidí, že to jen blázen
A nikdy jim neodpoví

Ale blázen nahoře na kopci
Vidí zapadat slunce
A oči v jeho hlavě
Vidí, jak se otáčí svět

Dobře, je tady na cestě
S hlavou v oblacích
Muž tisíce hlasů, co mluví dokonale nahlas
Ale nikdy ho nikdo neslyší
Ani zvuk, ač se zdá, že ho vydává
A on si toho nejspíš nikdy nevšimne

Ale blázen nahoře na kopci
Vidí zapadat slunce
A oči v jeho hlavě
Vidí, jak se otáčí svět

A vypadá to, že ho nikdo nemá rád
Mohou se snažit vysvětit, co chce udělat
A on nikdy nedá najevo své city

Ale blázen nahoře na kopci
Vidí zapadat slunce
A oči v jeho hlavě
Vidí, jak se otáčí svět

Dokola a dokola a dokola

A nikdy je neposlouchá,
Ví, že to jsou blázni
Nemají ho rádi

Ale blázen nahoře na kopci
Vidí zapadat slunce
A oči v jeho hlavě
Vidí, jak se otáčí svět

Dokola a dokola a dokola
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy