Texty písní The Cheetah Girls Mix Dance with me

Dance with me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Follow me into my world
Let your worries fade with every step you take
Baby Whatcha' waiting for
Let the tango take control
Feel the music inside your soul (Oh)
My hand is out, just grab a hold

as time fade away
My arms will keep you safe
It's just you and me
Dancing in this dream

Whatever you do, don't wake me up
i know The feeling's real, i won't let it stop, no

Don't be afraid, take my hand
Forget the world
Will you dance, dance with me
Pudemos bailar eternamente
Trust in me, take a chance
Feel the Tango
When you dance, dance with me
Pudemos bailar eternamente

Now I have you next to me
Everything is how it should be oh, yeah
Baby, don't fight the feeling
We're floating on the clouds
If I could, I'd never come back down
Baby just keep on groovin groovin'

As time fades away
My arms will keep you safe
It's just you and me
Dancing in this dream

Whatever you do, don't wake me up
I know The feeling's real, won't let it stop, no

Don't be afraid, take my hand
Forget the world
Will you dance, dance with me
Pudemos bailar eternamente
Trust in me, take a chance
Feel the Tango
When you dance, dance with me
Pudemos bailar eternamente

Dance with me
(I'm dancing with you)
For this moment in time
(My dreams have come true)
My darling just dance with me
If for only one night

Don't be afraid, take my hand
Forget the world
Will you dance, dance with me
Pudemos bailar eternamente
Trust in me, take a chance
Feel the Tango
When you dance, dance with me
Pudemos bailar eternamente
Následujte mě do mého světa
Nechte Vaše starosti pohasínat s každým krokem jste užil
Baby Co 'čekat na
Nechte tango převzít kontrolu
Cítit hudbu uvnitř vaší duše (Oh)
Moje ruka je venku, jen chytit pozdržení

jako čas stárnout
Mé paže se Vás v bezpečí
Je to jen ty a já
Taneční v tomto snu

Ať děláte, nemají probudit mě
Znám ten pocit je skutečný, nebudu ať to zastaví, ne

Nebojte se, vezmi mou ruku
Zapomeňte na světě
Budete tancovat, tanec se mnou
Pudemos bailar eternamente
Trust in me, riskovat
Cítit Tango
Když tanec, tanec se mnou
Pudemos bailar eternamente

Teď jste vedle mě
Všechno je jak má být ach jo
Baby, don't boji pocit
Jsme na plovoucí mraky
Kdybych mohl, nejraději bych nikdy nevrátí dolů
Baby jen udržet na groovin groovin '

Jak plyne čas mizí pryč
Mé paže se Vás v bezpečí
Je to jen ty a já
Taneční v tomto snu

Ať děláte, nemají probudit mě
Znám ten pocit to skutečné, není to ať zastaví, no

Nebojte se, vezmi mou ruku
Zapomeňte na světě
Budete tancovat, tanec se mnou
Pudemos bailar eternamente
Trust in me, riskovat
Cítit Tango
Když tanec, tanec se mnou
Pudemos bailar eternamente

Tancuj se mnou
(I'm tanec s vámi)
Pro tento okamžik v čase
(Moje sny se staly skutečností)
Můj miláček právě tanec se mnou
Pokud jen pro jednu noc


Nebojte se, vezmi mou ruku
Zapomeňte na světě
Budete tancovat, tanec se mnou
Pudemos bailar eternamente
Trust in me, riskovat
Cítit Tango
Když tanec, tanec se mnou
Pudemos bailar eternamente
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy