Texty písní The Cure 4:13 Dream It's Over

It's Over

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I get up and it's over
It's always over
It's raining and I'm burned
And it's late and you're gone

And I can barely remember
Anything I did or said
Or how I lost another week
There must be something going on...

A nagging sense of shame I can't explain
An acrid taste of smoke and blood
And tears and drugs
And every inch of me is raw

And it's always fucking over
It's raining and I'm blind
And it's late and you're gone
I can't do this anymore
I can't do this anymore

Keep getting there
It's over, it's always over
It's raining and I'm cracked
And it's late and you're out

And I can't quite remember
Anything I did or said
Or how I lost another year
There must be something coming down.

A sweetly sour unease it's like a tease
A broken dream of guilt and fear
And spit and steel
And every piece of me in pain

And it's always fucking over
It's raining and it's cold
And it's late and you're out again

Run my head around it
Like I know I really miss her
"But I always want to do it now"
She told me in a whisper

I try so hard to place it
Wonder why I really feel it
When to send the pretty flowers
Maybe helps her to believe it

Run my tongue along it
Oh, the taste is something sicker
"But you know you have to do it now"
She told me in a whisper

It only takes a second
But the second lasts forever
"Close your eyes
And let me take you down..."

And I get up and it's over
It's always fucking over
It's raining and I'm wrecked
And it's late and you're...

No I can't remember anything I did or said
Or how I lost another life
I lost another life, I lost another life
I lost another life

Oh I can't do this anymore
No, I can't do this anymore
Vstal jsem a je po všem
je vždy po všem
prší a já se spálil
a je pozdě a Ty jsi pryč.

A já si sotva pamatuji
cokoli jsem udělal nebo řekl,
nebo jak jsem ztratil další týden
něco se musí dít…

Obtížný pocit hanby, který nemůžu vysvětlit
štiplavá chuť kouře a krve
a slzy a léky
a každý kus mě je krvácející.

A vždycky si z toho dělat prdel
prší a já jsem slepý
a je pozdě a Ty jsi pryč
už to nemůžu
už to nemůžu.

Stále se tam dostávám
je po všem, je vždy po všem
prší a já jsem zdrcený a je pozdě
a Ty jsi mimo.

A nemůžu si úplně vzpomenout
cokoli jsem udělal nebo řekl,
nebo jak jsem ztratil další rok
něco se musí zhroutit.

Sladce kyselé znepokojení, je to jako trápení
rozlámaný sen viny a strachu
a plivat a zocelit
a každý můj kousek v bolesti.

A vždycky si z toho dělat prdel
prší a je zima
a je pozdě a Ty jsi zase pryč.

Projeď mou hlavou dokola
stejně jako já vím, že se mi opravdu po ní stýská
"Ale já to vždycky chci udělat právě teď"
řekla mi šeptem.

Snažím se tak tvrdě to umístit
divím se proč to opravdu cítím
až budou k poslání krásné květiny
možná jí pomůžou uvěřit.

Přejeď po tom mým jazykem
oh, ta chuť je něco odporného
„Ale víš že to musíš udělat teď.“
řekla mi šeptem.

Trvá to pouze vteřinu
ale ta vteřina trvá věčně
"Zavři oči
a nech mě Tě vzít s sebou

A já jsem vstal a je po všem
vždycky si z toho dělat prdel
prší a já jsem ztroskotaný...
a je pozdě, a Ty jsi...

Ne, já si nepamatuju nic, co bych udělal nebo řekl,
nebo jak jsem ztratil další život
ztratil jsem další život, ztratil jsem další život
ztratil jsem další život.

Ach, nemohu to už udělat
Ne, nemůžu to už udělat.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy