Texty písní The Cure Faith Faith

Faith

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Catch me if I fall
I'm losing hold
I can't just carry on this way
And every time
I turn away
Lose another blind game
The idea of perfection holds me...
Suddenly I see you change
Everything at once
The same
But the mountain never moves...

Rape me like a child
Christened in blood
Painted like an unknown saint
There's nothing left but hope...
Your voice is dead
And old
And always empty
Trust in me through closing years
Perfect moments wait...
If only we could stay
Please
Say the right words
Or cry like the stone white clown
And stand
Lost forever in a happy crowd...

No-one lifts their hands
No-one lifts their eyes
Justified with empty words
The party just gets better and better...

I went away alone
With nothing left
But faith
Chyť mě, jestli spadnu
Ztrácím rovnováhu
Nedokážu pokračovat v téhle cestě
A pokaždé
Jak se odvrátím
Prohrávám další slepou hru
Jen myšlenka dokonalosti mě drží...
Náhle vidím jak se měníš
Všechno je najednou
Stejné
Ale hora se nikdy nehýbe...

Znásilni mě jako dítě
Pokřtěné krví
Natřené jako neznámý svatý
Zbyla už jen naděje...
Tvůj hlas je mrtvý
A starý
A vždy prázdný
Důvěřuj mi v těchto smutných rocích
Perfektní okamžiky počkají...
Jen kdybychom mohli zůstat
Prosím
Řekni ta správná slova
Nebo křič jako kamenný bílý šašek
A stůj
Navěky ztracená ve šťastném davu....

Nikdo nezvedne své ruce
Nikdo nezvedne své oči
Spokojeni s prázdnými slovy
A party se stále zlepšuje...

Šel jsem pryč sám
S ničím víc než
S vírou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy