Texty písní The Cure Faith Primary

Primary

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The innocence of sleeping children
Dressed in white
And slowly dreaming
Stops all time
I slow my steps and start to blur
So many years have filled my heart
I never thought I'd say those words

The further we go
And older we grow
The more we know
The less we show

The very first time I saw your face
I thought of a song
And quickly changed the tune
The very first time I touched your skin
I thought of a story
And rushed to reach the end
Too soon

Oh remember
Please
Don't change

And so the fall came
Thirteen years
A shiny ring
And how I could forget your name
The air no longer in my throat
Another perfect lie is choked
But it always feels the same

So they close together
Dressed in red and yellow
Innocent forever
Sleeping children in their blue soft rooms
Still dream...
Nevinost spícího dítětě
Oblečená do bílé
A pomalu snící
Zastavuje se čas
Spomaluji své kroky a začínám se rozmazávat
Tak mnoho roků naplnilo mé srdce
Nikdy jsem si nemyslel, že řeknu ta slova

Čím dále jdeme
A víc stárneme
Tím víc víme
Míň ukazujeme (se projevujeme)

Poprvé když jsem spatřil tvou tvář
Vzpomněl jsem si na písničku
A rychle jsem změnil její ton
Poprvé když jsem se dotkl tvé kůže
Napadl mě příběh
Který skončil příliš brzy

Vzpomeň si
Prosím
Neměň se

A tak jak přišel podzim
13 let
Zářivý prsten
Jak jsem mohl zapomenout tvé jméno
Vzduch, který dýchám už není takový
Další perfektní lež mě škrtí
Ale je to pořád stejné

A tak jsou si blízko sebe
Oblečeni do červené a žluté
Navždy neviní
Spící děti v modrých klidných pokojích
Stále sní...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy