Texty písní The Cure Pornography Pornography

Pornography

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A hand in my mouth
A life spills into the flowers
We all look so perfect
As we all fall down
In an electric glare
The old man cracks with age
She found his last picture
In the ashes of the fire
An image of the queen
Echoes round the sweating bed
Sour yellow sounds inside my head
In books
And films
And in life
And in heaven
The sound of slaughter
As your body turns

But it's too late
But it's too late

One more day like today and I'll kill you
A desire for flesh
And real blood
I'll watch you drown in the shower
Pushing my life through your open eyes

I must fight this sickness
Find a cure
I must fight this sickness
Ruka v mých ústech
Život uniká do květin
My všichni vypadáme tak perfektně
Jako padáme
V elektrickém oslnění
Starý muž se trhá s věkem
Našla svůj poslední obrázek
V popelu z ohně
Obraz královny
Ozvěny kolem zpocené postele
Kyselé žluté zvuky uvnitř mé hlavy
V knihách
A filmech
A v životě
A v nebi
Zvuk porážky
Při které se vaše tělo otočí

Ale to je příliš pozdě
Ale to je příliš pozdě

Ještě jeden den, jako je ten dnešní a zabiju tě
Touha po těle
A skutečné krve
Budu vás sledovat topit se ve sprše
Obtěžování mého života prostřednictvím tvých otevřených očí

Musím bojovat proti této nemoci
Najít lék
Musím bojovat proti této nemoci
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy