Texty písní The Cure Pornography Siamese Twins

Siamese Twins

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I chose an eternity of this
Like falling angels
The world disappeared
Laughing into the fire
Is it always like this?
Flesh and blood and the first kiss
The first colours
The first kiss

We writhed under a red light
Voodoo smile
Siamese twins
A girl at the window looks at me for an hour
Then everything falls apart
Broken inside me
It falls apart

The walls and the ceiling move in time
Push a blade into my hands
Slowly up the stairs
And into the room
Is it always like this?

Dancing in my pocket
Worms eat my skin
She glows and grows
With arms outstretched
Her legs around me

In the morning I cried

Leave me to die
You won't remember my voice
I walked away and grew old
You never talk
We never smile
I scream
You're nothing
I don't need you any more
You're nothing

It fades and spins
Fades and spins

Sing out loud
We all die
Laughing into the fire

Is it always like this?
Is it always like this?
Is it always like this?
Vybral jsem si z toho věčnost
Jako padlí andělé
Svět se vytratil
Smání se do ohně
Je to vždycky takové?
Maso a krev a první polibek
První barvy
První polibek

Svíjeli jsme se pod červeným světlem
Čarodějný úsměv
Siamská dvojčata
Dívka v okně se na mě už hodinu dívá
Pak se vše rozpadá
Zlomené uvnitř mě
Rozpadá se

Stěny a strop se hýbou v čase
Tlačí ostří do mých rukou
Pomalu ke schodům
A do pokoje
Je to vždycky takové?

Tančící v mé kapse
Červy požírají mojí kůži
Ona září a roste
S otevřenou náručí
Její nohy okolo mě

Ráno jsem brečel

Nech mě zemřít
Nebudeš si pamatovat můj hlas
Odešel jsem a zestárl
Nikdy nemluvíš
Nikdy se nesmějeme
Křičím
Jsi nic
Už tě nepotřebuju
Jsi nic

Uvadá to a víří
Uvadá a víří

Vykřikni hlasitě
Všichni zemřeme
Smání se do ohně

Je to vždycky takové?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy