Texty písní The Cure The Cure Anniversary

Anniversary

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A year ago today we stood
Above this same awakening world
I held you...
You never wanted me to know

Another year ago today
Before this same awakening world
I held you...
I never meant to let you go

There was a moment
There always is
When time stood still
And always was this...

One endless moment
You turn in pain
And I always let you go
Over and over again...

A year ago tonight we lay
Below this same remembering sky
I kissed you
You never wanted me to know...

Another year ago tonight
Behind this same remembering sky
I kissed you...
I never meant to let you go

Another moment
There always is
As time stands still
and always is this...

One endless moment
You tell me all
And I hold you and I kiss you
And I never let you go

I never let you go...
Dnes před rokem jsme stáli
Nad stejným procitajícím světem
Držel jsem Tě
Nikdy jsi nechtěla, abych věděl

Dnes před jiným rokem
Před stejným procitajícím světem
Držel jsem Tě
Nikdy jsem Tě nechtěl nechat jít

Byla tam ta chvíle
Vždycky tam je
Když se čas zastavil
A vždy to tak bylo…

Jedna nekonečná chvíle
Bolí Tě to
Vždy Tě nechám jít
Znovu a znovu

Dnes v noci před rokem jsme leželi
Pod stejným nebem vzpomínek
Políbil jsem Tě
Nikdy jsi nechtěla, abych věděl

Dnes v noci před jiným rokem
Za stejným nebem vzpomínek
Políbil jsem Tě
Nikdy jsem Tě nechtěl nechat jít

Jiná chvíle
Vždy tam je
Když se čas zastaví
A vždy to tak je

Jedna nekonečná chvíle
Řekni mi vše
A já Tě držím a líbám
Nikdy Tě nenechám odejít

Nikdy Tě nenechám odejít...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy