Texty písní The Cure The Cure Us Or Them

Us Or Them

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There is no terror in my heart
Death is with us all
We suck him down with our first breath
And spit him out as we fall

There is no terror in my heart
No dread of the unknown
Desire for paradise to be...
We love this on our own

No I don't want you anywhere near me
I don't want you anywhere near me
Get your fucking world out of my head
I don't want you anywhere near me
I don't want you anywhere near me
Get your fucking world out of my head

I don't want your "us or them"
No I don't need your "us or them"
Oh I don't want your "us or them"
I don't need your "us or them"
You're us or them...

I live in knowledge of real truth
And all my gods are great!
The doleful cant of a bigot
Blinded by fear and hate

You live in knowledge of real truth?
Oh the biggest lie I heard
How sick in your mind and soul
To be scared of my voice and my words

Oh you don't want me anywhere near you
You don't want me anywhere near you
Get my fucking head out of your world
You don't want me anywhere near you
You don't want me anywhere near you
Get my fucking head out of your world

I don't want your "us or them"
No I don't need your "us or them"
Oh I don't want your "us or them"
I don't need your "us or them"
As the only way this ever ends is "me"
Žádný teror v mém srdci
Smrt je s námi všemi
Sajeme ho s naším prvním vdechem
Pliveme ho když padáme

Žádný teror v mém srdci
Žádná hrůza z neznámého
Touha po ráji…
Milujeme to naším způsobem

Ne, nechci Tě kdekoli blízko mě
Nechci Tě kdekoli blízko mě
Nechci Tě kdekoli blízko mě
Vyndej svůj zkurvenej svět z mé hlavy
Nechci Tě kdekoli blízko mě
Vyndej svůj zkurvenej svět z mé hlavy

Nechci Tvé „my nebo oni“
Ne, nepotřebuji Tvé „my nebo oni“
Nechci Tvé „my nebo oni“
nepotřebuji Tvé „my nebo oni“
ty jsi „my nebo oni“

Žiji ve znalosti opravdové pravdy
a všichni mí bozi jsou skvělí
žalostný úkol fanatika
oslepeného strachem a nenávistí

A Ty žiješ ve znalosti opravdové pravdy?
Oh největší lež co jsem slyšel
Jak chorobný ve Tvé mysli a duši
Bát se vlastního hlasu a slov

Oh nechceš mě kdekoli blízko Tebe
Nechceš mě kdekoli blízko Tebe
Dostaň mou zkurvenou hlavu z Tvého světa
Nechceš mě kdekoli blízko Tebe
Nechceš mě kdekoli blízko Tebe
Dostaň mou zkurvenou hlavu z Tvého světa

Nechci Tvé „my nebo oni“
Nepotřebuji Tvé „my nebo oni“
Oh nechci Tvé „my nebo oni“
Nepotřebuji Tvé „my nebo oni“
Když jediný způsob jak to provždy skončí jsem „já“
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy