Texty písní The GazettE Division Gabriel on the Gallows

Gabriel on the Gallows

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Babe babe…
Where do you go to?
With such a haggard face
[I want to escape from this pain…]
-live or die-
Answer is bullshit
Half-killing a snake

2x
That screech
What do you want to convey?
acatalepsy

Under the red sun
I ask you it once again
[I came to look for heaven such as the hell…]
I had a bad dream
Very cruel beautifully

Babe babe…
Where do you go to?
With such a haggard face
[I want to escape from this pain…]
-live or die-
Answer is bullshit
Half-killing a snake

2x
That screech
What do you want to convey?
acatalepsy

A hallucination takes you
To the eden where nobody is...
The fake fear left you
The girl who plays with a white rope
Marionette on the gallows

Dance until you die
Waltz of the fatal dose
Like a gabriel
Daraku shite yuku
Hane ga mogeta kimi
Gallows...Under the blue sky
You need it
Gallows...Under the blue sky
You grieve
Gallows...Under the blue sky
You cannot die

2x
That screech
What do you want to convey?
acatalepsy

A hallucination takes you
To the eden where nobody is...
The fake fear left you
The girl who plays with a white rope
Marionette on the gallows

Dance until you die
Waltz of the fatal dose
Like a gabriel
Daraku shite yuku
Emi o koboshi

Dance until you die
Waltz of the fatal dose
Like a gabriel
Daraku shite yuku
Hane ga mogeta kimi
Gallows...Under the blue sky
You need it
Gallows...Under the blue sky
You grieve
Gallows...Under the blue sky
You cannot die

Towa ni utsukushiku
Babe babe…
Kam jdeš?
s takovou přepadlou tváří
[Chci utéct této bolesti…]
-život nebo smrt-
Odpověď je hovadina
Polovina-zabíjení hada

2x
To pištění
Co chcete sdělit?
acatalepsy

Pod rudým sluncem
Ptám se na to znovu
[Přišel jsem pro nebe takové jako peklo…]
Měl jsem zlý sen
Velmi krásně krutý

Babe babe…
Kam jdeš?
s takovou přepadlou tváří
[Chci utéct této bolesti…]
-život nebo smrt-
Odpověď je hovadina
Polovina-zabíjení hada

2x
To pištění
Co chcete sdělit?
acatalepsy

Halucinace si vás bere
K edenu kde nikdo není..
Falešný strach tě opustil
Dívka, která si hraje s bílým lanem
Loutka na šibenici

Tanči dokud nezemřeš
Waltz na smrtelné dávky
Jako gabriel
Klouzání do zkaženosti
Peří Mogeru
Šibenice...pod modrou oblohou
Potřebuješ to
Šibenice...pod modrou oblohou
Truchlíš
Šibenice...pod modrou oblohou
Nemůžeš zemřít

2x
To pištění
Co chcete sdělit?
acatalepsy

Halucinace si vás bere
K edenu kde nikdo není…
Falešný strach tě opustil
Dívka, která si hraje s bílým lanem
Loutka na šibenici

Tanči dokud nezemřeš
Waltz na smrtelné dávky
Jako gabriel
Klouzání do zkaženosti
Rozlítí úsměv

Tanči dokud nezemřeš
Waltz na smrtelné dávky
Jako gabriel
Klouzání do zkaženosti
Peří Mogeru
Šibenice...pod modrou oblohou
Potřebuješ to
Šibenice...pod modrou oblohou
Truchlíš
Šibenice…pod modrou oblohou
Nemůžeš zemřít

Krásné navždy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy