Texty písní The Kelly Family Christmas all Year O, Holy Night

O, Holy Night

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh, Holy Night
The stars are brightly shining
It is the night
Of our dear savior birth
Long lay the world
In sin and ever pining
Till he appeared
And the soul felt it's worth

A thrill of hope
A weary world rejoices
For yonder breaks
A new and glorious morn

Fall on your knees
Oh hear the angel's voices
Oh night devine
Oh night when Christ was born
Oh night divine
Oh night
Oh night divine 2x
Ó, Svatá noc
Hvězdy jsou jasně svítí
Je to noc
Naše drahá zachránce narození
Dlouhé položit svět
V hříchu a nikdy chřadnutí
Till se zjevil
A duše cítili to stojí

A vzrušení naděje
A unavený svět raduje
Pro tamto přestávky
Nová a slavné jitro

Padněte na vaše kolena
Ó slyšte Andělský hlas
Ach noci Devine
Ach noci, kdy Kristus se narodil
Ach noci božské
Ach noc
Ach noci božské 2x
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy