Texty písní The Kelly Family Christmas all Year Oh, Little Town Of Bethlehem

Oh, Little Town Of Bethlehem

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh little town of Bethlehem, how still we see thee lie,
Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by.
A Yet in thy dark streets shineth, the everlasting light.
The hopes and fears of all the years are met in thee tonight.
For Christ is born of Mary, and gathered all above
While mortals sleep the angels keep their watch of wondering love.
Oh morning stars together, proclaim thy holy birth.
And praises sing to God the king, and peace to men on earth.
Oh little town of Bethlehem, how still we see thee lie,
Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by.
Yet in thy dark streets shineth, the everlasting light.
The hopes and fears of all the years are met in thee tonight.
Ach malá města Betléma, jak ještě uvidíme tě lhát,
Nad tvé hluboké a bezesný spánek tichého hvězdy jít do.
A přesto v tvé tmavé ulici svítí, věčného světla.
Naděje a obavy všech let jsou splněny v tobě dnes večer.
Vždyť Kristus se narodil z Marie, a shromáždili všechny výše
Zatímco smrtelníci spánku andělé zachovat jejich bdění přemýšlela lásku.
Ach ráno hvězdy společně, vyhlašuji tvé svaté narození.
A zpívají chválu Bohu, králi a pokoj lidem na zemi.
Ach malá města Betléma, jak ještě uvidíme tě lhát,
Nad tvé hluboké a bezesný spánek tichého hvězdy jít do.
Přesto v tvé tmavé ulici svítí, věčného světla.
Naděje a obavy všech let jsou splněny v tobě dnes večer.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy