Texty písní The Kelly Family Christmas all Year Silent Night

Silent Night

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright
'Round yon virgin mother and child!
Holy infant, so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight,
Glories stream from heaven afar,
Heav'nly hosts sing, "Alleluia!
Christ the Saviour is born,
Christ the Saviour is born."

Silent night, holy night!
Son of God, Love's pure light,
Radiant, beams from thy holy face
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at thy birth,
Jesus, Lord, at thy birth.

Silent night, holy night!
Wondrous star, lend the light,
With the angels let us sing
"Alleluia" to our King,
"Christ the Saviour is born,
Christ the Saviour is born."
Tichá noc, svatá noc!
Vše je v klidu, vše je jasně
'Kola viditelně vzdálený panenskou matku a dítě!
Svaté dítě, tak řízení a mírné,
Spěte v nebeský mír,
Spěte v nebeského míru.

Tichá noc, svatá noc!
Pastýři zemětřesení v očích,
Glories stream z nebe dálky,
Heav'nly zástupů zpívat, "Haleluja!
Kristus se narodil Spasitel,
Krista Spasitele se narodil. "

Tichá noc, svatá noc!
Syn Boží, Láska je čistě světlo,
Radiant, trámy ze svého svatého obličeje
S počátku očišťující milost,
Ježíši, Pane, za tvé narození,
Ježíši, Pane, za tvé narození.

Tichá noc, svatá noc!
Divných hvězda, půjč světle,
S anděly ať nás zpívat
"Haleluja", aby náš král,
"Kristus Spasitel se narodil,
Krista Spasitele se narodil. "
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy