Texty písní The Kelly Family Homerun Intermission: China Keitetsi

Intermission: China Keitetsi

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My name is China Keitetsi
And I was a child soldier
And I'm here in the west
And I can just close my eyes and say I'm happy
But it hurts too, to share this freedom
Alone while my friends are still there
Told who hate and, and who to love
Who to end and who to spare
Mé jméno je Čína Keitetsi
A já jsem byl dítě vojáka
A jsem tady na západě
A mohu jen zavřít oči a říct, jsem šťastná
Ale moc to bolí, aby podíl této svobody
Alone, zatímco mí přátelé jsou stále existuje
Řekla, kdo nenávidí, a kdo na lásku
Kdo do konce a kdo na náhradní
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy