Texty písní The Kelly Family Honest Workers Make A Song With Me

Make A Song With Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Make a song and make it better, dance the world around it's better
Make a song with, sing this song with me
Take your life and make it better, in this world it is a
part of better
Let your soul not freeze, leave your soul to sing

Don't let it go, don't let it go, I don't know what I mean
I don't know, if you can see what I mean
Try one again, try it with me
I only know this world it's worth to be free

Make a song...

And when you're down o the ground, be with me around
with your friends and do you'll be around with your friends
Start once again, start with old strengh, follow the road,
til the end of day, and follow the road, til the end of day

Make a song...

Winning this life, win every point, make day by day, day by day,as
you go
Make day by day, day by day and go
And when you're won, as number one,
don't forget those days your friends

Make a song and make it better, dance the world around it's better
Make a song with me, sing this song with me
Make a song and make it better, dance around the world it's better
Make a song with me, sing this song with me

Take your life and make it better, in this world it is a
part of better
Let your soul not freeze, leave your soul to sing
Make a song and make it better, dance the world around it's better
Make a song with me, sing this song with me
Značka píseň a učinit z něj lepší, taneční svět kolem je to lepší
Značka píseň s zpívat tuto píseň se mi
Vezměte svůj život a učinit z něj lepší, v tomto světě je
součást lepší
Nechť vaše duše před mrazem, opustit svou duši zpívat

Nedejte na to, co není Nech to jít, já nevím, co mám na mysli
Nevím, jestli můžeš vidět, co mám na mysli
Zkuste jeden opět, zkuste to se mnou
Já jen vím, že tento svět je třeba být zdarma

Značka písnička ...

A když jste se o zem, se mnou asi
s vašimi přáteli a vy budete kolem svých přátel
Začít znovu začít se starými strengh, po silnici,
til do konce roku denně, a po silnici, až do konce den

Značka písnička ...

Výhra tomto životě, vyhrát každý bod, aby den po dni, den po dni, as
jdete
Přesvědčte se den po dni, den po dni a jít
A když jste vyhrála, jako číslo jedna,
nezapomínej těch dnech své přátele

Značka píseň a učinit z něj lepší, taneční svět kolem je to lepší
Značka píseň se mnou zpívá tato píseň se mi
Značka píseň a učinit z něj lepší, tanec po celém světě je to lepší
Značka píseň se mnou zpívá tato píseň se mi

Vezměte svůj život a učinit z něj lepší, v tomto světě je
součást lepší
Nechť vaše duše před mrazem, opustit svou duši zpívat
Značka píseň a učinit z něj lepší, taneční svět kolem je to lepší
Značka píseň se mnou zpívá tato píseň se mi
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy