Texty písní The Rasmus Into Last Waltz

Last Waltz

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Make me blind
cover my eyes
you can do what you want.
I´m paralyzed by the perfect mood
when we´re dancing with blindfolds on.

You make it easy to love you and hate you.
I can´t explain it I feel insecure.
Say it simple:"You die just to live again."
Say we´re waiting for the last waltz.


Another you and me.
Another revolutionary heavenly romance
waiting for the last waltz.
And so it seems
we won´t find the solution.
Confusion leads the dance
we´re waiting for the last waltz.

Praise the wine. So divine
and it stinks like a rose.
Allow the night to flow inside.
Open the window and let wind blow.

Highlight of the night is the unhappy ending.
You keep refusing to answer my calls.
Drop the bending and stop the pretending.
You say: "Get ready for the last waltz."

Another you and me.
Another revolutionary heavenly romance
waiting for the last waltz.
And so it seems
we won´t find the solution.
Confusion leads the dance
we´re waiting for the last waltz.


I belive that no one
in this world has the answers for me.
But still I hope that someone has heard.

Ohhh you and me.
Another revolutionary heavenly romance
waiting for the last waltz.
And so it seems
we won't find the solution.
Confusion leads the dance
we're waiting for the last waltz.
Oslep mě.
Zakryj mé oči.
Můžeš si dělat, co chceš.
Jsem omráčený perfektní náladou,
když tančíme se zavázanýma očima.

Ulehčuješ mi milovat tě a nenávidět tě,
nedokážu vysvětlit, že se cítím nejistý.
Říkáš, je to prosté: „Zemřeš, abys znovu žil.“
Říkáš, že čekáme na poslední valčík.

Jen ty a já,
další převratná nebeská romance.
Čekání na poslední valčík.
A zdá se,
že nenajdeme řešení.
Zmatek vede tanec,
čekáme na poslední valčík.

Pochval víno,
tak božské a vonící jako růže.
Dovol noci vplout dovnitř,
otevři okno a nech vítr foukat.

Světlo noci je nešťastný konec,
odmítáš odpovídat na mé volání.
Skloň se a přestaň předstírat.
Říkáš: „Připrav se na poslední valčík."


Jen ty a já,
další převratná nebeská romance.
Čekání na poslední valčík.
A zdá se,
že nenajdeme řešení.
Zmatek vede tanec,
čekáme na poslední valčík.


Věřím, že nikdo na tomhle světě,
pro mě nemá odpovědi.
Ale stále doufám, že někdo slyšel...Oh, ty a já,
další převratná nebeská romance.
Čekání na poslední valčík.
A zdá se,
že nenajdeme řešení.
Zmatek vede tanec,
čekáme na poslední valčík.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy