Texty písní The Ready Set Feel Good Now Young forever

Young forever

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We’ll be young forever
We’ll be young forever

We can be like prisoners yeah
And we can be alone
Or we can make a mess like no one knows
And risk it on our own

Spending the money that we don't have
But we don't care no-oh
Livin’ like kings with broken strings
And our face down to the floor

Ooh, ooh
Livin’ with our headphones up
Oooh, ooh
We got sound and thats enough
Ooh, ooh
Nobody can touch us
And we run and we run and we run

Hey hey we’ll be young forever
We’ll be young forever till forever stops
Were singin’ hey hey we’ll be young forever
Tonight will last forever till our bodies drop

We can run through the night
Write our name up in the sky
Got the music on our side
Aint no body gunna catch us
Singin’ hey hey we’ll be young forever
On the world forever and we’ll never stop

Look at us look at us we’ll take the world by surprise
Million dollar- mind set in place you can see it in our eyes
Everything heres ours so come take your side
Living like kings with broken strings
With the beats so symphasized

Ooh, ooh
We can turn the speakers up
Ooh, ooh
Cause we got sound and thats enough
Ooh, ooh,
Nobody can touch us
And we run and we run and we run

Hey hey we’ll be young forever
We’ll be young forever till forever stops

We’re singin’ hey hey we'll be young forever
Tonight will last forever
Till our bodies drop
We can run trough the night
Write our names up in the sky
Got the music on our side
Aint no body gunna catch us!
Singin’ hey hey we’ll be young forever
On the world forever and we'll never stop

Ohoah, ohoah
We gonna rule the world tonight
Ohoah, ohoah
The beat of the drum keeps us alive
Tonight will last forever till our bodies drop

Hey hey we’ll be young forever
We’ll be young forever till forever stops
We're singen hey hey we’ll be young forever
Tonight will last forever
Till our bodies drop

We can run trough the night
Write our names up in the sky
We can run run run away
Aint no body gunna catch us
Singin’ hey hey we’ll be young forever
On the world forever and we’ll never stop

We can run, run, run away
We can run, run, run away
Budeme navždy mladý
Budeme navždy mladý

Můžeme být rádi vězni jo
A můžeme být sami
Nebo můžeme dělat bordel jako nikdo neví,
A riziko, že na naše vlastní

Utrácet peníze, které nemáme
Ale nám je to jedno ne-oh
Livin 'jako králové s přetrhané struny
A naše lícem dolů k podlaze

Ooh, ooh
Livin 's našimi sluchátka se
Oooh, ooh
Máme zvuk a to je dost
Ooh, ooh
Nikdo nás nemůže dotknout
A my jsme běžet a běžet a běžíme

Hej, hej, budeme navždy mladý
Budeme navždy mladý až navěky zastaví
Byly Singin ', hej, hej, budeme navždy mladý
Dnes večer bude trvat navždy do našich těl pokles

Můžeme běžet přes noc
Napsat naše jméno se v nebi
Mám hudbu na naší straně
Není žádné tělo gunna úlovek nám
Singin 'hej hej, budeme navždy mladý
Na svět navždy a my nikdy přestat

Podívejte se na nás podívat na nás, budeme mít na světě překvapením
Milionů dolarů-mysl zavedla můžete vidět v našich očích
Vše heres naše, takže pojďte se vaší straně
Žít jako králové s přetrhané struny
S beaty tak symphasized

Ooh, ooh
Můžeme obrátit reproduktory se
Ooh, ooh
Protože jsme dostali zvuk a to je dost
Ooh, ooh,
Nikdo nás nemůže dotknout
A my jsme běžet a běžet a běžíme

Hej, hej, budeme navždy mladý
Budeme navždy mladý až navěky zastaví

Jsme Singin ', hej, hej, budeme navždy mladý
Dnes večer bude trvat věčně
Do našeho těla pokles
Můžeme spustit koryto noc
Napsat naše jména do nebe
Mám hudbu na naší straně
Není žádné tělo gunna chytit nás!
Singin 'hej hej, budeme navždy mladý
Na svět navždy a my nikdy přestat

Ohoah, ohoah
Budeme vládnout světu dnes večer
Ohoah, ohoah
Tlukot bubnu nás drží při životě
Dnes večer bude trvat navždy do našich těl pokles

Hej, hej, budeme navždy mladý
Budeme navždy mladý až navěky zastaví
Jsme Singen, hej, hej, budeme navždy mladý
Dnes večer bude trvat věčně
Do našeho těla pokles

Můžeme spustit koryto noc
Napsat naše jména do nebe
Můžeme běžet běžet utéct
Není žádné tělo gunna úlovek nám
Singin 'hej hej, budeme navždy mladý
Na svět navždy a my nikdy přestat

Můžeme běžet, běž, běž pryč
Můžeme běžet, běž, běž pryč
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy