Texty písní The Rolling Stones 12×5 Good Times, Bad Times

Good Times, Bad Times

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There've been good times
There've been bad times
I have my share of hard times, too
But I lost my faith in the world
Honey, when I lost you
Remember the good times we've had together
Don't you want them back again
Though these hard times are bugging me now
Honey, now it's a sin
There's gotta be trust in this world
Or it won't get very far
Well, trust in someone
Or there's gonna be war
Byly tu dobré časy
Byly tu špatné časy
Taky jsem tyhle všechny těžké časy sdílel
Ale ve světě jsem ztratil víru
Zlato, když jsem tě ztratil
Vzpomněl jsem si na ty dobré časy, které jsme společně strávili
Nechceš je zpátky
Ačkoliv tyhle těžké časy mě teď odposlouchávají
Miláčku, teď je to hřích
V tomhle světě musí být důvěra
Nebo to bude příliš daleko
Dobře, věřit v někoho
Nebo tu bude válka
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy