Texty písní The Rolling Stones Forty Licks Sympathy For The Devil

Sympathy For The Devil

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Please allow me to introduce myself
I'm a man of wealth and taste
I've been around for a long, long year
Stole many a man's soul and faith
And I was 'round when Jesus Christ
Had his moment of doubt and pain
Made damn sure that Pilate
Washed his hands and sealed his fate
Pleased to meet you
Hope you guess my name
But what's puzzling you
Is the nature of my game
I stuck around St. Petersburg
When I saw it was a time for a change
Killed the czar and his ministers
Anastasia screamed in vain
I rode a tank
Held a general's rank
When the blitzkrieg raged
And the bodies stank
Pleased to meet you
Hope you guess my name, oh yeah
Ah, what's puzzling you
Is the nature of my game, oh yeah
I watched with glee
While your kings and queens
Fought for ten decades
For the gods they made
I shouted out,
"Who killed the Kennedys?"
When after all
It was you and me
Let me please introduce myself
I'm a man of wealth and taste
And I laid traps for troubadours
Who get killed before they reached Bombay
Pleased to meet you
Hope you guessed my name, oh yeah
But what's puzzling you
Is the nature of my game, oh yeah, get down, baby
Pleased to meet you
Hope you guessed my name, oh yeah
But what's confusing you
Is just the nature of my game
Just as every cop is a criminal
And all the sinners saints
As heads is tails
Just call me Lucifer
Cause I'm in need of some restraint
So if you meet me
Have some courtesy
Have some sympathy, and some taste
Use all your well-learned politesse
Or I'll lay your soul to waste, um yeah
Pleased to meet you
Hope you guessed my name, um yeah
But what's puzzling you
Is the nature of my game, um mean it, get down
Woo, who
Oh yeah, get on down
Oh yeah
Oh yeah!
Tell me baby, what's my name
Tell me honey, can ya guess my name
Tell me baby, what's my name
I tell you one time, you're to blame
Ooo, who
Ooo, who
Ooo, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who
Oh, yeah
What's me name
Tell me, baby, what's my name
Tell me, sweetie, what's my name
Ooo, who, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who
Oh, yeah
Dovolte mi, abych se představil
Jsem muž blahobytu a dobrého vkusu
Byl jsem tu již po mnoho a mnoho let
Mnohým jsem ukradl duši i víru
A byl jsem poblíž, když Ježíš Kristus
Prožíval pochyby a bolest
Ujistil jsem se, že si Pilát omyl ruce a zpečetil tak svůj osud

Těší mě převelice
Doufám, že už tušíš moje jméno
Ale co tě jistě zaráží
Je proč to všechno dělám

Trčel jsem v Petrohradě
A viděl, že je čas na změnu
Zabil jsem cara a jeho ministry
Anastazie křičela nadarmo
Jezdil jsem s tankem
Měl hodnost generála
Když zuřil bliezkrieg
A těla zapáchala

Těší mě převelice
Doufám, že už tušíš moje jméno
Ale co tě jistě zaráží
Je proč to všechno dělám

Sledoval jsem s nelíčenou rozkoší
Jak se vaši králové a královny
Po deset dekád zabíjejí
Pro bohy, které sami stvořili
Řval jsem,„Kdo zabil Kennedyho?“
Když jsi to konec konců
Byl ty a já

Dovolte mi, abych se představil
Jsem muž blahobytu a dobrého vkusu
A já kladl pasti trubadůrům
Co byli zabiti dřív, než se dostali do Bombaje

Těší mě převelice
Doufám, že už tušíš moje jméno
Ale co tě jistě mate
Je proč to všechno dělám, ó jé, brouku, projev úctu

Těší mě převelice
Doufám, že už tušíš moje jméno
Ale co tě jistě mate
Je proč to všechno dělám

Protože každej polda je zločinec
A všchni hříšníci jsou svatí
Je uplně jedno jestli padne hlava nebo orel
Prostě mi řikej Lucifer
Protože potřebuju trochu brzdit

A tak jestli se potkáme
Měj trochu ohleduplnosti
Měj trochu pochopení a trochu dobrého vkusu
Použij všechnu svou naučenou zdvořilost
Nebo zpustoším tvoji duši

Těší mě převelice
Doufám, že už tušíš moje jméno
Ale co tě jistě mate
Je proč to všechno dělám, jak říkám, projev úctu
Tak projev sakra úctu
Řekni, baby, jaké je mé jméno…
Ještě jednou ti říkám, ty jsi tu na vině..
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy