Texty písní The White Stripes The White Stripes The Big Three Killed My Baby

The Big Three Killed My Baby

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The big three killed my baby
no money in my hand again
the big three killed my baby
nobody's coming home again

Their ideas made me want to spit
a hundred dollars goes down the pit
30,000 wheels are rollin'
and my stick shift hands are swollen
everything involved is shady
the big three killed my baby

The big three killed my baby
no money in my hand again
the big three killed my baby
nobody's coming home again

Why dont you take the day off and try to repair
a billion others dont seem to care
better ideas are stuck in the mud
the motors runnin' on tuckers blood
dont let them tell you the future's electric
cause gasolines not measured in metric
30,000 wheels are spinnin'
and oil company faces are grinnin'
now my hands are turnin' red
and i found out my baby is dead

The big three killed my baby
no money in my hand again
the big three killed my baby
nobody's coming home again

Well i've said it now, nothings changed
people are burnin for pocket change
and creative minds are lazy
and the big three killed my baby

And my baby's my common sense
so dont feed me planned obsolescence
yeah my baby's my common sense
so dont feed my planned obsolescence
im about to have another blowout
im about to have another blowout
Velká trojka zabila mé bejby
v ruce nemám žádné peníze
velká trojka zabila mé bejby
a dnes se nikdo nevrátí domů

Jejich nápady přinutili mě nesouhlasit
stovky dolarů padajících do šachty
30 000 kol se točí
a moje bolavé ruce jsou oteklé
vše poškozené je nejisté
velká trojka zabila mé bejby

Velká trojka zabila mé bejby
v ruce nemám žádné peníze
velká trojka zabila mé bejby
a dnes se nikdo nevrátí domů

Proč si nedáš den volna a nesnažíš se o nápravu
miliardy jiných nezdá se, že by se staralo
lepší nápady válí se v blátě
motor běží na krev
nenech jim povědět o elektrické budoucnosti
protože benzín není měřený v metrech
30 000 kol se točí
a tváře ropných společností se šklebí
a mé ruce barví se do ruda
a zjistil jsem, že mé bejby je mrtvé

Velká trojka zabila mé bejby
v ruce nemám žádné peníze
velká trojka zabila mé bejby
a dnes se nikdo nevrátí domů

A moje bejby je mým jediným smyslem
tak mě nekrm umělou starostlivostí
yeah, moje bejby je mým jediným smyslem
tak mě nekrm umělou starostlivostí
myslím, že znovu vytrysknu
myslím, že znovu vytrysknu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy