Texty písní The Who Endless Wire In the Ether

In the Ether

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In the ether
I hang suspended
I wait for you
And I know you're near
In this high heaven
My world's upended
I feel no passion
I feel no fear

I'm dizzy with love
But you never appear
In the gloom of this room
Of this cell down here

I know this place
Isn't truly real
And that like my love
It expands and sprays
The light will find me
Will bend toward me
Yet I'm marooned
In a billion days

I'm drunk with you
And I can't explain
Who or where I am
Or how I'm in pain

Rocking and rocking me
Rhythm is shocking me
Just like a child in your fist
You are knocking me
Rocking and rocking
Autistic, caged I am
Rocking and rocking
And rocking enraged

I am drunk with you
And I can't explain
Who or where I am
Or how I'm in pain

In the ether
In the ether

In the ether
I wait for you
Hanging in this mist
That I know's unreal
There is nothing there
There's no you, no me
Even though it's crazy
I still appeal

This is heavenly hell
I appear insane
I have no idea
Who there is to blame
Na obloze
Visím zavěšený
Čekám na tebe
A vím, že jsi blízko
V tomhle vysokém nebi
Můj svět je převrácený
Necítím žádný hněv
Necítím žádný strach

Jsem pomatený z lásky
Ale ty se nikdy neobjevíš
V šeru této místnosti
Této komůrky tady dole

Znám tohle místo
Není popravdě skutečné
A tak jako moje láska
Se rozpíná a rozptyluje
To světlo mě najde
Skloní se ke mně
Nicméně jsem uprchlík z otroctví
Biliónů dnů

Jsem s tebou opilý
A nemůžu vysvětlit
Kdo nebo kde jsem
Nebo jak mám bolest

Houpáš a houpáš mně
Rytmus mě šokuje
Právě jako dítě ve tvé ruce
Mě biješ
Houpáš a houpáš mně
Autisticky, zavřený jsem
Houpáš a houpáš mně
A houpání je zuřivé

Jsem s tebou opilý
A nemůžu vysvětlit
Kdo nebo kde jsem
Nebo jak mám bolest

Na obloze
Na obloze

Na obloze
Čekám na tebe
Zavěšený v mlze
O které vím, že je nereálná
Není tam nic
Nejseš tam ty ani já
Ačkoli je to bláznivé
Stále prosím

Tohle je nebeské peklo
Vypadám bláznivý
Nemám žádný nápad
Kdo tam za to může
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy