Texty písní The Who The Who By Numbers How Many Friends

How Many Friends

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm feelin' so good right now
There's a handsome boy tells me how I changed his past
He buys me a brandy
But could it be he's really just after my ass?

He likes the clothes I wear
He says he likes a man who's dressed in season
But no-one else ever stares, he's being so kind
What's the reason?

How many friends have I really got?
You can count 'em on one hand
How many friends have I really got?
How many friends have I really got?
That love me, that want me, that'll take me as I am?

Suddenly it's the silver screen
And a face so beautiful that I have to cry out
Everybody hears me
But I look like a fool now
With a cry and I shy out
She knows all of my friends
But it's nice to find a woman who's keen on living
Now I think I've reached the end
I wonder in the dead of night - how do I rate?

How many friends have I really got?
How many friends have I really got?
How many friends have I really got?
That love me, that want me, that'll take me as I am?

It's all like a dream you know
When you're still up early in the morning
And you all sit together to watch the 1 come through
But things don't look so good
When you could use a bit of warning
Then you know that no-one will ever speak the truth about you

How many friends have I really got?
How many friends have I really got?
How many friends have I really got?
That love me, that want me, that'll take me as I am?

When I first signed a contract
It was more than a handshake then
I know it still is
But there's a plain fact
We talk so much shit behind each other's backs
I get the willies
People know nothing about their own soft gut
So how come they can sum us up
Without suffering all the hype we've known
How come they bum us up

How many friends have I really got?
You can count 'em on one hand
How many friends have I really got?
How many friends have I really got?
That love me, that want me, that'll take me as I am?
Právě teď se cítím tak dobře
Nějaký jezký kluk mi říká, jak jsem mu změnil minulost
Kupuje mi brandy
Ale mohlo by to být tak, že doopravdy jenom usiluje o můj zadek?

Líbí se mu oblečení, které nosím
Říká, že má rád muže, kteří jsou módně oblečeni
Ale nikdo další nezírá, on je tak milý
Z jakého důvodu?

Kolik přátel doopravdy mám?
Můžeš je spočítat na jedné ruce
Kolik přátel doopravdy mám?
Kolik přátel doopravdy mám?
Kteří mě milují, kteří mě chtějí, kteří mě budou brát takového, jaký jsem?

Najednou je to stříbrné plátno
A tvář tak nádherná, že musím plakat
Každý mě slyší
Ale já teď vypadám jako blázen
S pláčem a studem venku
Ona zná všechny mé přátele
Ale je hezké najít ženu, která je nadšená do života
Teď si myslím, že jsem dospěl do konce
Přemýšlím ve smrti noci - jak se zasluhuji?

Kolik přátel doopravdy mám?
Kolik přátel doopravdy mám?
Kolik přátel doopravdy mám?
Kteří mě milují, kteří mě chtějí, kteří mě budou brát takového, jaký jsem?

Je to všechno jako sen, víte
Když jste pořád vzhůru brzo ráno
A všichni sedíte společně, abyste viděli, až přijde 1
Ale věci nevypadají tak dobře
Když můžeš být trochu varován
Pak víš, že nikdo o tobě nikdy nebude mluvit pravdu

Kolik přátel doopravdy mám?
Kolik přátel doopravdy mám?
Kolik přátel doopravdy mám?
Kteří mě milují, kteří mě chtějí, kteří mě budou brát takového, jaký jsem?

Když jsem poprvé podepsal smlouvu
Bylo to tehdy víc, než podání ruky
Já vím, že pořád je
Ale je tu prostý fakt
Říkáme tolik sraček za našimi zády
Jsem znepokojený
Lidé neví nic o jejich vlastních měkých vnitřnostech
Takže jak to, že nás mohou vystihnout
Aniž by trpěli vším tím humbukem, kerý známe

Kolik přátel doopravdy mám?
Můžeš je spočítat na jedné ruce
Kolik přátel doopravdy mám?
Kolik přátel doopravdy mám?
Kteří mě milují, kteří mě chtějí, kteří mě budou brát takového, jaký jsem?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy