Texty písní Theatre Of Tragedy Forever Is The World Hide And Seek

Hide And Seek

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Look at me
A million pictures on the cenotaph
Look at me
There's nothing left but silent epitaphs
Through reassembly I've come to deceive you
Behind interpretations someone's untrue
Look at me
If you could see what I see I know that you would hate me

Do what I will
By no means there are no guards
Promising a strong protection
Lasting through a lifetime
Hide and seek, what you will find
Another day, another time
Where love does not exist

Look at me
I never saw your starlit face
And never heard the words you spoke
Look at me
In countless glints, so smoky gold,
The days shift away leaving you here
Miliony obrázků na památníku padlých
Podívej se na mě
Nic nezbylo kromě tichých epitafů
Skrz znovuzrození jsem tě přišel oklamat
Za interpretací je někdo nepravdivý
Podívej se na mě
Pokud bys mohls vidět to, co já vidím, ví,, že bys mě nenáviděla

Dělej to co já
V žádném případě tam nejsou stráže
Slibující silnou ochranu
Trvající skrze života čas
Schovávaná, co najdeš
Další den, další čas
Kde láska neexistuje

Podívej se na mě
Nikdy jsem neviděl tvůj hvězdný obličej
A nikdy jsem neslyšel slova, která jsi říkala
Podívej se na mě
V nespočetných odlescích, tak kouřové zlaté,
Dny se posunují pryč, zanechávajíc tě zde
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy