Texty písní Theatre Of Tragedy Storm Disintegration

Disintegration

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's blurring out of sight
The faces flickering in the tinsel light on the esplanades
Fluid and vanishing
Dissolving, hiding things
In your room, after the scene, when the faces shift
Into someone else
The arcade is echoing
In a shattered self, the figure's shimmering

Alter all the static thoughts
Into something less than what was sought
The splendour of within
Inner helplessness no more
Empty habits cure the needs
Solely to concede
Never disagree
Seek obscurity in lucidity

My identity is dying,
Someone said: "Can you believe this line?"
And for all I know there's a cure
Faltering, reversing forward
Sentiment's never odd or even
The minds are solid as liquid
It's reverberant and faint
Vaguely luminous
Everything has changed
And nothing is the same
Je to rozostření mimo dohled

Tváře blikání v pozlátko světlo na esplanades

Tekutiny a mizející

Rozpouštění, schovává věci

Ve svém pokoji, po scéně, kdy stojí před posun

Do někoho jiného

Podloubí je ozvěna

V rozbila samostatně, postavu je třpytivě

Alter všechny statické myšlenky

Na něco méně, než to, co bylo žádáno,

Nádheru do

Vnitřní bezmoci více

Prázdný zvyky vyléčit potřeby

Pouze připustit

Nikdy nesouhlasím

Seek nejasností při přehlednost

Moje identita umírá,

Někdo řekl: "Můžete mi věřit linku?"

A co já vím, že je lék

Váhavý, couvání vpřed

Sentiment nikdy lichý nebo sudý

Mysl je pevná a kapalná

Je to odrážející i slabé

Matně svítící

Všechno se změnilo

A nic není stejné
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy