Texty písní Theatre Of Tragedy Storm Fade

Fade

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Silky tidal waves
In the midst of summer
Trap door of our house
Sliding up and down
Days of childhood gleam
Do you still remember?
Nowhere have I seen
Shadows disappear
Ever since then

And I fade like the dew before the sun
Silence of our ceased memories
In our dreams, everything is just the same
Withering motions

Starkly impending days
A retrospect of golden sounds
The scent of falling rain
Recurring memories abound
The time that is to come seems like yesterday
Someone was there to see


And I fade like the dew before the sun
Silence of our ceased memories
In our dreams, everything is just the same
Withering motions

End of the road
We all wait for this day
Everything has changed
I never wanted to stay
But now, everything was in vain
Withering motions
hedvábné přílivové vlny
uprostřed léta
vězní dveře našeho domu
klouzají nahoru a dolů
dny dětského třpytu
pamatuješ si to ještě?
nikde jsem je neviděla
od té doby stíny zmizely

A já mizím, jako rosa před sluncem
ticho z našich ukončených vzpomínek
v našich snech je všechno stejné
kruté podněty

chladné nadcházející dny
ohlédnutí se za zlatavými zvuky
vůně padajícího deště
připomíná vzpomínky
doba, která přichází, zdá se jako včerejšek
je tu někdo na setkání

A já mizím, jako rosa před sluncem
ticho z našich ukončených vzpomínek
v našich snech je všechno stejné
kruté podněty

Konec cesty
Všichni jsme čekali na tento den.
Všechno se změnilo.
Nikdy jsem tu nechtěla zůstat.
Ale teď... všechno bylo marné
Kruté podněty
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy