Texty písní Theatre Of Tragedy Storm Highlights

Highlights

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Always the young one
Walks along the newly interred course
Mindful of what he is and has become
Somehow, we all admire
Somewhy, that's what all require
Always a heartbeat
Followers can deal with pure deceit

No reversal of our course
We have put up with a lot
Never again will we say sorry
All this damage, all our fault
Words don't commit, they withdraw
Shining a light on traces we left yesterday

Lost in the sparkle of a million stars in the sky
No remorse, we always leave with no sign
Nonessential lines intersecting time
Don't expect it all to be highlights

Remember when promises were revoked
Somewhere, approved without him
Someday this ends
Displays of a shape blurred and out of phase
Clichés seem like figures on a window pane
Vždy ten mladý

Procházky podél nově pohřben kurz

Vědomy si toho, co je, a stal se

Nějak jsme se všichni obdivujeme

Somewhy, to je vše, co vyžadují

Vždy srdeční tep

Následovníci mohou jednat s čistým podvodem

Žádný zvrat našeho kurzu

Máme v balení s množstvím

Už nikdy se omluvit

Všechny tyto škody, všechny naše vina

Slova nejsou zavázat, že zruší

Svítící světlo na stopy jsme odešli včera

Lost in jiskru miliony hvězd na nebi

Žádné výčitky svědomí, vždy nechat bez známek

Nedůležitý čar protínajících čas

Neočekávejte, že to vše se ukazuje

Pamatujte si, kdy byly zrušeny sliby

Někde, schválené bez něj

Jednou to skončí

Zobrazí tvaru rozmazané a ven fáze

Připadat jako klišé údaje o okenní tabuli
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy