Texty písní Theatre Of Tragedy Storm Senseless

Senseless

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ever wonder about which words were said?
Watch slow moving pictures pass instead
I disassembled what was mundane
Looking for what's left and does remain

I challenge the truth,
I'm fighting illusions
Come, let's be receptive
To all the senseless delusions

Moments that bore the years of youth
Now a hintless trace of me and you
Synchronise our words that are sincere
Articulated in ways hard to hear

Let us recognise the end
Seal it from within

I know love did confound us then
And there's no one there, all alone again
Never will I leave before all's been said and done
And I turn to you: "Can you see the fading sun?"
Někdy, o kterých slova řekl?

Sledovat pomalu se pohybující obrázky projít místo

I rozebrat to, co bylo světské

Při pohledu na to, co zbylo, a zůstává v platnosti

Vyzývám pravdu,

Já jsem boj iluze

Pojď, buďme vnímaví

Pro všechny nesmyslné bludy

Momenty, které nesly roky mládeže

Nyní hintless stopy mnou a vámi

Synchronizovat naše slova, která jsou upřímné

Kloubové způsoby těžké slyšet

Pojďme uznat konce

Seal ho zevnitř

Vím, že láska se zmást nás pak

A není tu nikdo, všechno zase sama

Nikdy odejdu před všemi dosud bylo řečeno a vykonáno

A já se obrátím na vás: "Vidíte zapadající slunce?"
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy