Texty písní Theatre Of Tragedy Theatre Of Tragedy A Hamlet For A Slothful Vassal

A Hamlet For A Slothful Vassal

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Behold a jocund morn indeed! -
Sun on high - birds in sky.
Yonder the whist firth eathing,
Fro where a gale erranteth.

Ye beholdest but the shadow.
That is a lie!
Mayhap a tithe of trothplight -
Lief I am not!
I deem - e'er and anon!
My words are but a twist.
Tis a feigned lie through loathing,
I say!
To and fro, save hither,
Is thy love.
A dotard gaffer, I daresay...
Not a loth! -
But vying for my kinsmen!
...a sapling not!
Beautiful tyrant!
Fiend angelical!
Dove-feathered raven!
Wolvish-ravening lamb!
A hamlet for a slothful vassal -
Soothing ale for a parched sot.
Hie to tell me
What ye judgest as naught;
I behold the shadow!
Wherefore call me such names;
Nay imp am I!
Thou art my aghast hart -
Grazing in the glade.

E'er thou sayest aye!
That is a lie!
Thief of a plot!
Lief I am not!
Now go to thy tryst!
My words are but a twist!
Go, leave, totter!
Fare well! - with joy I came,
Until ye dwindlest.
With rue I leave
A morsel, nay more,
Even the orb cannot
For thy journey
Help me melt the ice?!
Hither and thither!
Aj ráno opravdu veselý! --

Slunce na vysokou - ptáci na obloze.

Onde whist Firth eathing,

Fro, kde vichřice erranteth.

Vy beholdest ale stín.

To je lež!

Třeba desátky trothplight --

Lief nejsem!

Považuji - e'er a hned!

Moje slova jsou ale zvrat.

Je to lež přes předstíraný odpor,

Říkám!

Sem a tam, ukládat sem,

Je tvá láska.

Dětinský starý muž, troufám si tvrdit, ...

Ne Loth! --

Ale závodění pro mé bratry!

... stromek ne!

Beautiful tyran!

Andělský ďábel!

Dove-pernaté havran!

Wolvish-ravening beránek!

Osada na lenivý vazal --

Zklidňující ale na vyprahlém sot.

Spěchat, aby mi

Co vy soudíš jako nic;

I hle stín!

Pročež mi říkat takové názvy;

Ne imp jsem já!

Ty jsi můj zděšený Hart --

Pastva v mýtinu.

E'er říkáš ano!

To je lež!

Zloděj ze spiknutí!

Lief nejsem!

Nyní přejděte do svého dostaveníčko!

Moje slova jsou ale twist!

Jdi, dovolená, motat!

Jízdné dobře! - S radostí jsem přišel,

Dokudž dwindlest.

S rue odejdu

Sousto, ba více,

Dokonce koule nemůže

Pro tvé cesty

Pomozte mi roztavit led?!

Sem a tam!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy