Texty písní Theatre Of Tragedy Velvet Darkness They Fear Black As The Devil Painteth

Black As The Devil Painteth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

An artist is what is call'd the self that the brush holdeth -
Though hath it then caringly caress'd the Canvas of to-morrow?,
O Canvas! for thee I hold my tool - still! passionless it quivereth,
Minding not that my hands are more than apt;
My Muse,

Where is hidden
The blue-huéd arch'neath the High Heaven's rich emblazonry,
The flowery meadow, embrac'd by the horizon - snowflakéd and aery mountains,
In which the barebreastéd maidens dance to the lay o' midsummer,
Aloft the distant lazy flapping of the doves in vainglore.

O Canvas!, wherefore canst thou these images not allow? -
I deem a projection of my Theatre they should be! -
Then, I challenge thee the wisdom of naysaying the yearns o' mine -
What is this unforseen that not enjoineth light shades to be skillfully paintéd?

The raven sky prey'd on by the snowfill'd, blustery clouds,
Unadornéd the meadow - hunger driveth the wolf out of the wood,
The maidens chainéd and whippéd within a dreary dungeon -
And, lo! 'twixt the wizen roses a mossy grave:
"The Devil is as Black as he Painteth" -
O Canvas! wherefore?...
Umělec je to, co je call'd já, že kartáč holdeth --

Ačkoli jest pak caringly caress'd plátno pro-zítra?,

O plátno! tobě držím můj nástroj - pořád! vášně to quivereth,

Starání se, že mé ruce jsou více než apt;

My Muse,

Kde je skrytá

Modro-barevný arch'neath bohaté emblazonry Vysoké nebes,

Rozkvetlou louku, embrac'd od obzoru - snowflakéd a aery hory,

, Ve kterém barebreastéd dívky tanec ležel o 'léta,

Nahoře vzdálené líné mávání holubů v vainglore.

O plátno!, Proč můžeš tyto obrazy nedovolí? --

Považuji projekci svého divadla, které by měly být! --

Pak jsem tě napadnout moudrost naysaying touží O 'Mine --

Co je to nepředvídatelné, že ne enjoineth světlé odstíny, které mají být dovedně maloval?

Raven nebe prey'd, o kterém snowfill'd, větrný mraky,

Nevyzdobené louka - vlčí hlad vypudil ze dřeva,

Panny připoutaný a šlehačkou do ponuré jámy --

A hle! 'twixt scvrklý růže mechový hrobu:

"Ďábel je černá jako on Painteth" --

O plátno! Proč? ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy