Texty písní Theocracy Mirror of Souls Laying the Demon to Rest

Laying the Demon to Rest

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

As I sit alone and tired, with time to spare
Temptation rears its ugly head
Born from a deceptive dream into a nightmare
It calls to me again
Testing me to see if I will break this time
Or at least how far I'll bend
I can see its glowing eyes and hear its evil cries
"Come dance with me, my friend..."

So, the things that I want to do
I find myself not doing
but the things that I don't want to do
I fall into - Why?
Why do we struggle with the former things and
live in our own power below our means?

War
Don't you understand this is war?
War with the principalities and powers
Things unseen that would devour us all
The spirit battles the flesh
And now my wounds are deep
and torn wide open
I'm tired and weary, hurt and broken down

Lead us not
Into temptation
But deliver us
From the evil one
Darkness falls
On my spirit again
Again temptation calls
I can hear it

As the battle rages on and on
I face the things that put my faith to the test
When fallen angels won't leave me alone
Father, come and lay the demon to rest
When my sword has broken off in my hand
I see the dark futility of the flesh
When I'm about to fall, please help me stand
Father, come and lay the demon to rest

Instrumental Break

They're on my back
I run, but I can feel their talons
digging in my flesh
Blood trickles down upon the earth
And I grow weaker with each breath
Each time I shake one off
another wraps its teeth around my neck
And every time, the one, the thorn is there
To tear me down again

The angels counterstrike
Their flaming swords slice through
the fallen ones
The demons reunite, attack again
The cycle has begun
Caught in the middle of this present darkness
with nowhere to run
We're in a holy war
As it is written, so shall it be done

Where there's a will, there's a way, they say
But sometimes my will seems to get in the way
So You will have to fight for me today

Repeat Chorus
Když sedím sám a unaven se spoustou času nazbyt
Pokušení vystrkuje svou ohyzdnou hlavu
Chce klamný sen v noční můru přeměnit
A vyzývá mě znovu
Zkouší mě, jestli tentokrát podlehnu jeho naléhání
Nebo o kousek ustoupím mu-li
Vidím jeho lesknoucí se oči a slyším jeho ďábelské volání
"Zatanči si se mnou, můj příteli..."

Takže věci, kterým bych se věnovat chtěl
zjišťuji, že nezvládám
ale do toho, čemu bych se vyhnout chtěl
padám přímo po hlavě - Proč?
Proč trpíme za své předchozí činy a žijeme pod hranicí svých schopností?

Válka
Nechápeš, že tohle je válka?
Válka mezi mocnostmi a silami
neviditelnými schopné pohltit nás všechny
Duch soupeří s tělem
A teď mé rány jsou hluboké,
doširoka otevřené
Jsem slabý a znavený, zraněný a na pokraji mých sil

Nenuť nás
do pokušení
ale vyveď nás
od všeho zlého
Tma padá
znovu do mé duše
Pokušení znovu láká
Už ho slyším

Jak bitevní vřava zuří dál a dál
Má víra podstupuje nelehký test
Když mě padlí andělé nenechají spát
Otče přijď a uspi démona zpět
Když nad svým zlomeným mečem musím štkát
Vidím, že marnost ovládá tento svět
Když téměř padám, prosím, pomož mi vstát
Otče přijď a uspi démona zpět

Jsou za mými zády
Utíkám, ale cítím jejich drápy
zaseknuté v mém mase
Krev stéká dolů na zem
A já se s každým dechem cítím velmi slabě
Vždy, když jednoho setřesu
Jiný mi zakousne své zuby do krku
A stále se nemohu zbavit onoho jednoho ostnu,
který mě znovu strhává dolů

Andělé protiútočí
Jejich planoucí meče hladce projíždí
padlá těla
Démoni se sjednocují, znovu útočí
Kruh se uzavírá
Chyceni uprostřed této tmy
nemáme kam utíkat
Vedeme svatou válku
Co je psáno, to se musí stát

Tam kde je vůle, je cesta ven, říkají
Ale občas právě má vůle mi v cestě stojí
Takže se o mě dnes musíš utkat v boji
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy