Texty písní Thousand Foot Krutch The End Is Where We Begin All I need to know

All I need to know

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You could read a million pages, know the words and all the phrases.
You could try to turn a lie into the truth.
You can live to be a hundred, memorizin' every number.
You could even put a man on the moon.
And the science of the heart is sometimes lost on me.
But I'm following this feeling!

I don't know why, it's so hard to swallow our pride!
And I don't know how many wrongs make a right.
I don't know the reason.
Sometimes it just feels so, good to cry!
And I don't know which way the wind will blow.
But You're here with me.
And that's All I Need To Know!

There's a moment in the morning, when I feel the most alone
But then I hear Your voice, whispering my name.
It's like a wave of understanding and I never could of planned it
When the questions, and doubts all fade away.

I figured it out, You turned me around at the speed of light.
All that ever, needed to know was in your eyes.

I don't know why, it's so hard to swallow our pride.
And I never killed all the stars in the sky.
I don't know the reason.
Sometimes it just feels so, good to cry!
And I don't know which way the wind will blow.
But you're here with me.
And that's All I Need To Know!

That's all I need to know!
That's all I need to know.
All I need to know!
Můžeš přečíst miliony stránek, znát slova a všechny fráze
můžeš zkusit otočit lež k pravdě
můžeš žít sto let, pamatovat si každé číslo
můžeš dokonce poslat člověka na měsíc
a věda srdce je ve mně někdy ztracená
ale já následuji tento pocit!

Nevím proč, je to tak těžké spolknout naši hrdost
a nevím jak moc křivd udělá dobro
neznám důvod
někdy to tak prostě je, dobré k pláči!
a já nevím, kterým směrem bude vítr foukat
ale jsi tu se mnou
a to je všechno, co potřebuji vědět!

Je tu ráno chvíle, kdy se cítím nejvíce sám
ale potom uslyším tvůj hlas, šeptající mé jméno
je to jako vlna porozumění a já ji nikdy neplánoval
když všechny otázky a pochybnosti vyblednou pryč

Přišel jsem na to, otočila jsi mě dokola rychlostí světla
vše, co jsem kdy potřeboval vědět, bylo ve tvých očích

Nevím proč, je to tak těžké spolknout naši hrdost
a nevím jak moc křivd udělá dobro
neznám důvod
někdy to tak prostě je, dobré k pláči!
a já nevím, kterým směrem bude vítr foukat
ale jsi tu se mnou
a to je všechno, co potřebuji vědět!

To je všechno, co potřebuji vědět!
to je všechno, co potřebuji vědět!
všechno, co potřebuji vědět!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy