Texty písní Thriving Ivory Thriving Ivory Angels on the moon

Angels on the moon

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Do you dream, that the world will know your name
So tell me your name
Do you care, about all the little things or anything at all?
I wanna feel, all the chemicals inside I wanna feel
I wanna sunburn, just to know that I'm alive
To know I'm alive

Don't tell me if I'm dying, cause I don't wanna know
If I can't see the sun, maybe I should go
Don't wake me cause I'm dreaming, of angels on the moon
Where everyone you know, never leaves too soon

Do you believe, in the day that you were born
Tell me do you believe?
Do you know, that everyday's the first of the rest of your life

Don't tell me if I'm dying, cause I don't wanna know
If I can't see the sun, maybe I should go
Don't wake me cause I'm dreaming, of angels on the moon
Where everyone you know, never leaves too soon

This is to one last day in the shadows
And to know a brother's love
This is to New York City angels
And the rivers of our blood
This is to all of us, to all of us

Don't tell me if I'm dying, cause I don't wanna know
If I can't see the sun, maybe I should go
Don't wake me cause I'm dreaming, of angels on the moon
Where everyone you know, never leaves too soon

You can tell me all your thoughts, about the stars that fill polluted skies
And show me where you run to, when no one's left to take your side
But don't tell me where the road ends, cause I just don't wanna know, No I don't wanna know

Don't tell me if I'm dying
Don't tell me if I'm dying
Sníš o tom, že svět bude znát tvé jméno?
Tak mi řekni jak se jmenuješ.
A staráš se o všechny ty maličkosti, nebo vůbec o něco?
Chci cítit všechny ty chemikálie uvnitř, chci je cítit.
Chci úpal, jenom abych věděl, že jsem naživu.
Abych věděl, že jsem živý.

Neříkej mi, jestli umírám, protože to nechci vědět.
Jestli nemůžu vidět slunce, asi bych měl jít.
Nebuď mě, protože sním o andělích na měsíci.
Kde nikdo koho znáš neodchází příliš brzo.

A věříš v ten den, co ses narodila,
řekni mi, věříš?
A víš, že každý den je první den zbytku tvého života?

Neříkej mi, jestli umírám, protože to nechci vědět.
Jestli nemůžu vidět slunce, asi bych měl jít.
Nebuď mě, protože sním o andělích na měsíci.
Kde nikdo koho znáš neodchází příliš brzo.

Tohle je poslední den ve stínech.
a poznání bratrské lásky.
Tohle je pro všechny anděly z New York City
a pro řeky naší krve.
Tohle je pro nás všechny, pro nás všechny.

Neříkej mi, jestli umírám, protože to nechci vědět.
Jestli nemůžu vidět slunce, asi bych měl jít.
Nebuď mě, protože sním o andělích na měsíci.
Kde nikdo koho znáš neodchází příliš brzo.

Můžeš mi říct o všech svých myšlenkách, o hvězdách
co plní znečištěné nebe.
A ukázat mi, kam běžet, když nemáš nikoho po boku.
Ale neříkej mi, kde ta cesta končí, protože
to nechci vědět, nechci to vědět.

Neříkej mi, jestli umírám
Neříkej mi, jestli umírám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy