Texty písní Timbaland Can We Do It Again

Can We Do It Again

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Intro - Timbaland - talking]
This goes out
For all the people
That think I couldn´t make it again
See what I´m sayin
We´re back at y´all
Third time, (heh heh)

[Verse 1 - Timbaland]
I´m killin ´em with this music I´m innovatin
Penetratin your speakers, let me give you a demonstration (hu-huh)
You think that we ain´t hear the statement you hatin
I hit the strip in the Bentley, feel me?, you walkin and waitin sayin
(hu-huh)
Me and Maganoo hittin ´em hard
Got them feelin the nod, just because we pull niggaz cards
Quick as (hu-huh) I got a fool intoxicatin this hard liquor
Gimme the mic, I´ll spit a killer verse that´ll start with a (hu-huh)
I got ya bobbin your neck to this beat, don´t it (hu-huh)
This right here make ya wreckin your Jeep, won´t it (hu-huh)
People wonder when will we come with the same magic
That make the game disappear then enter, like I ain´t had it (hu-huh)
I actin gorilla with it, my game savage
You should push your album release back cause that thing´s crappy (hu-huh)
The game ain´t been the same since my name happened
Timbaland and Magoo and Beat Club, who ain´t snappin

[Chorus]
Can you do it again?
We gon´ do it again
I said, can we do it again?
We gon´ do it again
Can we do it again?
We gon´ do it again
I said, can we do it again?
(OW!)

Can we do it again?
We gon´ do it again
I said, can we do it again?
We gon´ do it again
Can we do it again?
We gon´ do it again
I said, can we do it again?
(OW!) (hu-huh)

[Verse 2 - Timbaland]
Still spittin and killin ´em softly
I hear what you sayin, but overall you lost me (hu-huh)
Even though my neck and wrist all glossy
And my truck big as an armored tank, I ain´t all flossy (hu-huh)
You could copy or hate on my style
Steppin it up, you been copyin or hate for a while (hu-huh)
I hit the leather, get the meters to peakin
I lay my vocals and let Jimmy D, tweak ´em and freak ´em, some like (hu-huh)
You don´t think we can do it again, do ya? (hu-huh)
Did it before and we can do it again to ya (hu-huh)
You better love me, she be backin it up on me
I´m only about gettin money and stackin it up homie (hu-huh)
I´m gettin serious, go ´head I don´t wanna play
And when I finished with this one, I bet you gon´ wanna say (hu-huh)
The game ain´t been the same since my name happened
Timbaland and Magoo and Beat Club, who ain´t snappin

[Chorus]

[Verse 3 - Magoo]
Ew we, my pimpin is pimpalicious
I´m more than a rapper, eat my words I´m so nutritious (hu-huh)
Them other rappers come with that heat talk
I talk about us baby in them sheets for sweet talk (hu-huh)
But if ya feelin froggy and he leap
I fill ´em up with bullets, then the grum reaper gon´ reap (hu-huh)
You think I´m puttin cover that bird shit
I have you barely breathin out your mouth on a curb bitch (hu-huh)
And if you keep talkin, then I´ma do it (hu-huh)
He fuckin playin Tim, I´ma fuckin do it (hu-huh)
I´m from the Lock West, a lot of them guns
I ain´t a killer but you fuckers makin Oo into one, son (hu-huh)
So give me mine and you can take yours
It was Missy, Tim, and The Nepts who startin openin doors, whore (hu-huh)
The game ain´t been the same since Tim name happen
Timbaland and Magoo and Beat Club, who ain´t snappin

[Chorus]

(hu-huh)
(hu-huh)
(hu-huh)
Intro - Timbaland - mluvíme]
To vyjde
Pro všechny lidi
To myslím, že bych nemohl učinit ji znovu
Podívejte se, co jsem sayin
Jsme zpátky na y'all
Třetí čas (heh heh)

[Verse 1 - Timbaland]
Jsem killin 'em s touto hudbou jsem innovatin
Penetratin vaše reproduktory mi dovolte, abych vám demonstrace (hu-huh)
Myslíte si, že jsme se neslyšeli prohlášení jste Hatín
Trefil jsem pruhu v Bentley, cítit se mnou? Si WalkiN a waitin sayin
(hu-huh)
Já a Maganoo hittin 'em tvrdé
Mám jich FEELIN v NoD, právě proto, že jsme niggaz karty tahu
Rychlé as (hu-huh) Mám blázna intoxicatin tohoto pevného louhu
Dejte mi mikrofon, budu plivat vrah verš, že budeme začínat a (hu-huh)
Mám tě paličkované krk na tento beat, to není ono (hu-huh)
Toto právo učinit zde zatím wreckin vaše Jeep, nebude to (hu-huh)
Lidé se divit, když jsme přišli se stejnou magie
To činí hru zmizí pak zadejte, jak jsem je neměl, že (hu-huh)
I aktin gorila s tím, moje hra pokousat
Ty by měly tlačit vaše album zpráva zpět způsobí, že věc je na hovno (hu-huh)
Hra je nebylo stejné, protože moje jméno se stalo
Timbaland a Magoo a Beat Club, který není snappin

[Chorus]
Může to udělat znovu?
My gon 'to udělal znovu
Ptal jsem se, můžeme to udělat znovu?
My gon 'to udělal znovu
Můžeme to udělat znovu?
My gon 'to udělal znovu
Ptal jsem se, můžeme to udělat znovu?
(OW!)

Můžeme to udělat znovu?
My gon 'to udělal znovu
Ptal jsem se, můžeme to udělat znovu?
My gon 'to udělal znovu
Můžeme to udělat znovu?
My gon 'to udělal znovu
Ptal jsem se, můžeme to udělat znovu?
(OW!) (Hu-huh)

[Verse 2 - Timbaland]
Stále spittin a killin 'em měkce
Slyšel jsem, že to, co sayin, ale celkově jsi přišel mi (hu-huh)
I když můj krk a zápěstí všechny lesklé
A moje auto velké jako obrněný tank, já se ne všechny hedvábný (hu-huh)
Ty by mohly kopírovat nebo nenávisti na můj styl
Steppin to, ty byly copyin nebo nenávidět nějakou dobu (hu-huh)
Trefil jsem usní, dostat se k metru peakin
Já se položil na můj zpěv a nechte Jimmy D, vylepšovat 'em a úchyl' em, někteří si přáli (hu-huh)
Nemusíte přemýšlet, co můžeme udělat to znovu, to ano? (hu-huh)
Říkali, že před a co můžeme udělat, je znovu na tebe (hu-huh)
Radši mě milují, ona se backin to na mě
Jsem dostání pouze o peníze a stackin to homie (hu-huh)
Jsem dostání v závažné míře, jít 'hlavu nechci hrát
A když jsem skončil s tímto jeden, vsadím se, že jste gon 'chtěl říct (hu-huh)
Hra je nebylo stejné, protože moje jméno se stalo
Timbaland a Magoo a Beat Club, který není snappin

[Chorus]

[Verse 3 - Magoo]
Ew my, moje pimpin je pimpalicious
Jsem víc než jen rapper, jez mých slov jsem tak výživný (hu-huh)
Jim přijde s dalšími rappery, že teplo mluvit
I mluvit o nás dítě v nich listy pochlebnictví (hu-huh)
Ale pokud ano FEELIN žabí skok a on
I vyplňte 'em up s kulky, pak grum Reaper gon' sklízet (hu-huh)
Myslíš si, že jsem puttin pokrytí toho ptáka do prdele
Mám tě sotva tělem z pusy na potlačení Bitch (hu-huh)
A budete-li zachovat Talkin, pak jsem to udělal (hu-huh)
On hrál Tim, kurva, kurva jsem to udělal (hu-huh)
Jsem z uzamčení West, hodně z nich zbraně
I ain'ta vrah, ale vy sráči Makin Oo do jednoho syna (hu-huh)
Tak mi dejte dolu a vy si můžete vzít
Bylo Missy, Time, a The Nepts kteří startin openin dveře, děvka (hu-huh)
Hra je nebylo stejné, protože Tim jméno se stalo
Timbaland a Magoo a Beat Club, který není snappin

[Chorus]

(hu-huh)
(hu-huh)
(hu-huh)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy