Texty písní Tool 10,000 Days Jambi

Jambi

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Here from the king's mountain view
Here from the wild dream come true
Feast like a sultan I do
On treasures and flesh, never few.

But I, I would wish it all away
If I thought I'd Lose you just one day

The devil with his had me down
In love with the dark side I'd found.
Dabble in all the way down
Up to my neck so to drown.

But you changed that all for me
Lifted me up, turned me round
So I,
I,
I,
I,

I would
I would
I would
Wish this all away

Prayed like a father dusk to dawn
Beg like a hooker all night long
Tempted the devil with my song
And got what I wanted all along

But I
And I would
If I could
And I would

Wish it away
Wish it away
Wish it all away
Wanna wish it all away
No pressure could hold sway
Or just a fine line
Kneeling away, my Santa

So if I could I'd wish it all away
If I thought tomorrow, They'd take you away
You're my peace of mind, my home
I said I'm just trying to hold on
One more day

Dim my eyes
Dim my eyes

Dim my eyes if they should compromise
Or fall from what sin need you find within
I might as well be gone

Shine on forever
Shine on benevolent sun

Shine down upon the broken
Shine until the two become one

Shine on forever
Shine on benevolent sun

Shine on upon the severed
Shine until the two become one

Divided I'm withering away
Divided I wither away

Shine on upon the many, light our way
Benevolent sun

Breathe in union
Breathe in union
Breathe in union
Breathe in union
Breathe in union
So as one survive
Honor the day and season

Silence leech,
and save your poison
Silence leech,
and stay out of my way
Od tud z výhledu královské hory
od tud kde se divoké sny stávají skutečností
slavím jako sultán
na pokladech a těle, nikdy málo

ale já, přál bych si, aby to všechno zmizelo
když jsem si představil, že bych tě ztratil jen na jeden den

ďábel s ním mě měli dole
v lásce s temnou stranou jsem našel
ponořen do hloubky
nad krk, tak abych se utopil

Ale ty jsi tohle celé změnila
vyzdvihla mě, otočila
Tak já,
já,
já,
já,

Přál bych si
Přál bych si
přál bych si
aby to všechno bylo pryč

Modlit se jako potec od rozbřesku do západu
žebrat jako šlapka celou noc
pokoušet ďábla svou písní
a dostat, co jsem všeho všudy chtěl

Ale já
A já bych
kdybych
Ajá bych

si přál to dát pryč
si přál to dát pryč
si přál to dát všechno pryč
chci aby to všechno bylo pryč
žádný tlak se nemůže vydržet kolísat
nebo jen v linii
klečíc pryč, můj Svatý

Tak kdybych mohl, přál bych si aby to všechno bylo pryč
Kdybych pomyslel, že zítra tě vezmou pryč
Ty jsi mír v mé duši, můj domov
5ekl jsem, jen se snažím vydržet
ještě jeden den

zamlž mé oči
zamlž mé oči

zamlž mé oči kdyby měli kompromis
nebo poklesněte pro to, co hřích potřebuje, abyste našli
stejně tak já můžu být pryč

sviť na věky
sviť, laskavé slunce

sviť dolů na to zlomené
sviť dokud se ze dvou nestane jedna

sviť na věky
sviť, laskavé slunce

sviť na to odděléné
sviť dokud se ze dvou nestane jedna

uvadám rozpolcený
uvadnu rozpolcený

sviť na hodně, osviť naši cestu
laskavé slunce

dýchat jednotně
dýchat jednotně
dýchat jednotně
dýchat jednotně
dýchat jednotně
Tak aby jeden přežil
poctit ten den a období

utichni pijavice,
a šetři svůj jed
utichni pijavice,
a drž se dál od mé cesty
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy