Texty písní Tool 10,000 Days Lost Keys (Blame Hofmann)

Lost Keys (Blame Hofmann)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Excuse me
Doctor, If you have a moment?
A moment what's the crisis?
More of a situation: A gentleman comes in at three
What's the problem?
That is the problem
We're not sure
You got the chart?
Right here
Hmm, not much here is there?
No doctor
Nothing on his physical turned up (not sure about this one)
Mmm, vital's are stable
Name?
No sir
Someone drop him off?
Maybe we can speak to them.
Let's get some background on this guy.
No Id, Nothing
And he won't speak to anyone
Well then let's say hello

Good morning
I'm Doctor Marcy
How are you today
How are you today (echo)
Look son
Your in a safe place
We want to help you, whatever way we can
But we need to talk to you
We can't help you otherwise
Now what's happened
Tell me everything
Promiňte
Dokore máte chvilku?
Chvilku co se deje?
Více věcí:muž přišel ve tři
Jaký je problém?
To je ten problém
Nejsme si jisti
Máte kartu?
Tady
Hmm moc toho tu není
Ne doktore
Nic o jeho fyzických změnách
Mmm zivotně důležité funkce stabilní
Jméno?
Nemáme pane
Někdo ho tu vysadil?
Mozna by sme si s nimi mohli promluvit
Pojďme obdržet nějaký původ toho hocha
Žádna identita nic
A on nechce s nikým mluvit
Dobře pojďme ho pozdravit


Dobré ráno
Jsem doktor Marcy
Jak se dnes máte
(Jak se dnes máte)
Podívej synu
Jsi na bezpečném místě
Chceme vám pomoct,jakkoliv budeme moct
Ale potřebujeme s vámi mluvit
Jinak vám nemůžeme pomoct
Teď co se stalo
Řekněte mi všechno
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy