Texty písní Tool Lateralus Schism

Schism

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I know the pieces fit
'Cause I watched them fall away
Mildewed and smouldering
Fundamental differing
Pure intention juxtaposed
Will set two lovers' souls in motion
Disintegrating as it goes
Testing our communication
The light that feuled our fire then
Has a burned a hole between us so
We cannot see to reach an end
Crippling our communication

I know the pieces fit
'Cause I watched them tumble down
No fault, none to blame
It doesn't mean I don't desire to
Point the finger, blame the other
Watch the temple topple over
To bring the pieces back together
Rediscover communication

The poetry
That comes from the squaring off between
And the circling is worth it
Finding beauty in the dissonance

There was a time that the pieces fit
But I watched them fall away
Mildewed and smouldering
Strangled by our coveting
I've done the math enough to know
The dangers of our second guessing
Doomed to crumble unless we grow
And strengthen our communication

Cold silence has
A tendency to
Atrophy any
Sense of compassion
Between supposed brothers
Between supposed lovers
(sometimes says "lovers" the first
time and then "brothers" in concert)

I know the pieces fit
I know the pieces fit
I know the pieces fit
I know the pieces fit
I know the pieces fit
I know the pieces fit
I know the pieces fit
I know the pieces fit (crescendo)
Znám ty kousky celku,
protože jsem sledoval jak se rozpadají
plesnivý a doutnající
lišící se od základu
nezkažený úmysl postavit vedle
sebe duše milenců v pohybu
rozpadající se v průběhu
testování naší komunikace
to světlo, co zažehlo oheň mezi námi,
jím bylo mezi námi spáleno
nemůžeme se dohrabat konce
komunikace mezi námi je zmrzačená

znám ty kousky celku,
protože jsem sledoval jak se hroutí
žádná chyba, žádny obviňování se
to neznamená, že si nepřeju
obviňovat, obviňovat ostatní
sledovat jak se rozpadne svatyně
vrátit ty kousky k sobě
obnovit komunikaci

poezie,
která přichází s urovnáním
a váhání stálo za to
nacházení krásy v neshodě
byla doba, kdy byly ty kousky v celku
ale já je sledoval jak se rozpadají
plesnivý a doutnající
zadušené naším dychtěním
měl jsem dost matiky, abych si spočítal
nebezpečí našeho dalšího hádání,
které povede k rozpadu, jestliže neposílíme
a neupevníme naši komunikaci

naprostý ticho
vede k úplnému zakrnění
smyslu pro slitování
mezi domnělými bratry
mezi domnělými milenci
(na koncertě někdy zpívá prvně milenci a pak bratři)

znám ty kousky celku
znám ty kousky celku
znám ty kousky celku
znám ty kousky celku
znám ty kousky celku
znám ty kousky celku
znám ty kousky celku
znám ty kousky celku (sílící)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy