Texty písní Toploader Magic Hotel Stupid Games

Stupid Games

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When all the boats had left the shore
A thousand people, maybe more
As the sun burnt through their eyes
You could sense their deep surprise
And I guess one would assume
That we're playing different tunes

No one realised what was wrong
It was all lost in a song
And the people stopped to cry
A sea of tears flowed from their eyes
And then everybody says
But they always say to late

It's such a shame, we all feel the pain
Of stupid games, it's such a shame
There is no gain, we all feel the pain
Of stupid games

History passed me by at school
But I, by no means play the fool
The past and present melt to one
But the future now has gone
And I guess one would assume
That there's nothing left to lose

No more science left to bend
The world was flat we reached the end
The other side now maybe nice
Now's your turn to roll the dice

And then everybody's still
But I can't help but feel

It's such a shame, we all feel the pain
Of stupid games, it's such a shame
There is no gain, we all feel the pain
Of stupid games

Don't you even see that we don't
Want to play this game no more?
Send a satellite to rescue us alone
Alone once more

It's such a shame, there is no gain
We all feel the pain, of stupid games
It's such a shame, we all feel the pain
Of stupid games
Když všechny lodě opustily pobřeží
Tisíc lidí, možná víc
ačkoli slunce spálilo naskrz jejich oči
Mohla jsi vycítit jejich hluboké překvapení
a domnívám se, že jeden by předpokládal,
že hrajeme různé melodie

Nikdo si uvědomil, co bylo špatně
To vše se ztratilo v písni
a lidé přestali plakat
Moře slz teklo z jejich očí
a pak všichni začali mluvit,
ale oni vždycky mluví pozdě

To je taková ostuda, všichni cítíme bolest
kvůli hloupým hrám, to je taková ostuda
Není tam žádný zisk, všichni cítíme bolest
kvůli hloupým hrám

Ve škole mě historie míjela,
ale já ze sebe v žádném případě nebudu dělat hlupáka
Minulost a současnost splývá v jedno,
ale budoucnost je teď pryč
a já se domnívám, že by jeden předpokládal,
že není co ztratit

Žádná další věda se na nic nezaměří
Svět stagnoval, my jsme dosáhli konce
Na druhé straně je teď možná hezky
Nyní je řada na vás kostky

A pak všichni ztichli,
ale nemůžu si pomoct, ale cítím, že

To je taková ostuda, všichni cítíme bolest
kvůli hloupým hrám, to je taková ostuda
Není tam žádný zisk, všichni cítíme bolest
kvůli hloupým hrám

Dokonce nevidíte, že nic nemáme
Chcete hrát tuto hru, nic víc?
Vyslat družice, aby nás zachránili sami
Sami ještě jednou

To je taková ostuda, všichni cítíme bolest
kvůli hloupým hrám, to je taková ostuda
Není tam žádný zisk, všichni cítíme bolest
kvůli hloupým hrám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy