Texty písní Toploader Magic Hotel The Midas Touch

The Midas Touch

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The Midas touch is everywhere, everywhere
Your just not the same
When I turn you to gold
Like stories of old

The Midas touch is in me now, in me now
But how do I feel, when I'm torn in two
Between gold and you, gold and you
Gold and you

The boy with the Midas touch
Turning us all to gold
Only by touching us, only by feeling us
There's no escape from those take
The lifeblood of the people
You'll never be a king, my friend
You'll never be

Heaven sent, but hell bent, hell bent
You're just a child with the strength of many
Your head's on a penny
Lonely as sin, no riches within
No riches within
In love with the girl who works in your kitchen
You're leaving her itching for more
But she won't let you touch her
She won't let you kiss her
So, she'll never be yours

The boy with the Midas touch
Turning us all to gold
Only by touching us, only by feeling us
There's no escape from those take
The lifeblood of the people
You'll never be a king, my friend
You'll never be
Never be

The boy with the Midas touch
The boy with the Midas touch
The boy with the Midas touch
The boy with the Midas touch
No escape from those take
The lifeblood of the people
You'll never be a king my friend
You'll never be
You'll never be king
You'll never be
You'll never be king
You'll never be
You'll never be
Midin dotek je všude, všude
Váš prostě není totéž
Když tě obracím ke zlatu
je to jako staré příběhy

Midin dotek je teď ve mně, teď ve mně,
ale mám pocti, že jsem se roztrhl v půli
mezi zlatem a tebou, zlatem a tebou
Zlatem a tebou

Chlapec s Midiným dotykem
obrací nás všechny ke zlatu
Pouze dotykem, pouze pocitem
Není odtud žádný únik
Lidská krev
Nikdy nebudeš král, můj přítel
Nikdy nebudeš

Nebe poslalo, ale peklo ohnulo, peklo ohnulo
Jsi jen dítě se silou mnoha
Tvoje hlava je na penny
Osamělý jako hřích, nikdo bez bohatství
Nikdo bez bohatství
V lásce s dívkou, která pracuje ve vaší kuchyni
Ty stále více opouštíš její svědění,
ale ona tě nenechá se jí dotknout
Nenechá tě políbit ji
Takže, ona nikdy nebude tvá

Chlapec s Midiným dotykem
obrací nás všechny ke zlatu
Pouze dotykem, pouze pocitem
Není odtud žádný únik
Lidská krev
Nikdy nebudeš král, můj přítel
Nikdy nebudeš
Nikdy nebudeš

Chlapec s Midiným dotykem
Chlapec s Midiným dotykem
Chlapec s Midiným dotykem
Chlapec s Midiným dotykem
Není odtud žádný únik
Lidská krev
Nikdy nebudeš král, můj přítel
Nikdy nebudeš
Nikdy nebudeš král
Nikdy nebudeš
Nikdy nebudeš král
Nikdy nebudeš
Nikdy nebudeš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy