Texty písní Tori Amos Abnormally Attracted To Sin Police Me

Police Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Police yourself
Police yourself
Police me
Police yourself
Police yourself
Police me

We've got your own remote viewing
Every cell has been taught to think
Perhaps the answer to the question
Lies in the question
Perhaps you should read my thoughts
Line them up like soldiers

Police yourself
Police youself
Police me

Loaded, full of winter you are
Storming Blackberry girl
Will you strike before he's
Loaded, full of winter you are storming
Blackberry girl will you strike
Before he's loaded
Full of winter you are

Police yourself
Police yourself
Police me

Can they monitor how you think?
They've got their own remote viewing
To get off he cries "slutty goth"
But I'm a brightly colored person

Loaded, full of winter you are
Storming Blackberry girl
Will you strike before he's
Loaded, full of winter you are storming
Blackberry girl will you strike
Before he's loaded

Full of winter you are
Perhaps the answer to the question
Lies in the question
Perhaps you should read my thoughts
Line them up like soldiers

Police yourself
Police yourself
Police me
Hlídej sebe
Hlídej sebe
hlídej mě
hlídej sebe
hlídej sebe
hlídej mě

Chápeme tvůj vzdálený pohled
každá buňka byla učena myslet
možná odpověď na otázku
leží v otázce
možná bys měl číst mé myšlenky
seřadit je jako vojáky.

Hlídej sebe
Hlídej sebe
hlídej mě

Naložený, plný zimy jsi
dobýváš ostružinovou dívku
zaútočíš než se
naloží, plný zimy, dobýváš
ostružinovou dívku zaútočíš
než se naplní
jsi pln zimy

Hlídej sebe
Hlídej sebe
hlídej mě

Můžou monitorovat jak myslíš?
Mají svůj vlastní vzdálený pohled
vypadnout pryč on řve "lehký goth"
ale já jsem jasně barevný člověk

Naložený, plný zimy jsi
dobýváš ostružinovou dívku
zaútočíš než se
naloží, plný zimy, dobýváš
ostružinovou dívku zaútočíš
než se naplní

Jsi pln zimy
možná odpověď na otázku
leží v otázce
možná bys měl číst mé myšlenky
seřadit je jako vojáky.

Hlídej sebe
Hlídej sebe
hlídej mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy