Texty písní Tori Amos American Doll Posse Dragon

Dragon

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Don't tell me
A woman did this to you
Candy lies
Candy lies
Candy lies

You touched my hand
I felt a force
You called it dark
But now I'm not so sure

Just stay awhile
Stay awhile
Stay awhile

Why don't you
Stay awhile
Stay awhile

Stay awhile

Cause your wild card Boy needs playing
Don't believe the lie
Your Dragon needs slaying
Won't you lay here with me
And I will bring
Kisses for the beast

Lay here with me
Here with me

Don't tell me
A woman did this to you
Candy lies
Candy lies
Candy lies

When I look back over
Documents and pages
Ancient savageries

Christened those inflated.
Now it has come to light
The Gods they have slipped up

They forgot about the power
Of a woman's love
Just stay a while
Stay awhile

Stay awhile
Why don't you
Stay awhile
Stay awhile

Stay awhile
Cause your wild card Boy needs playing
Don't believe the lie
Your Dragon needs slaying

Won't you lay here with me
And I will bring
Kisses for the beast
Lay here with me
Here with me

Don't tell me
A woman did this to you

Candy lies
Candy lies
Candy lies
Candy lies
Forgive my
Candy lies
Neříkej mi
Že ti to dělala žena
Sladké lži
Sladké lži
Sladké lži

Dotkl ses mé dlaně
Já cítila sílu
Říkal jsi tomu tma
Ale teď si tím nejsem jistá

Jen zůstaň chvíli
zůstaň chvíli
zůstaň chvíli

Proč nezůstaneš na chvilku
zůstaň chvíli
zůstaň chvíli

zůstaň chvíli

Protože si tvá divoká karta kluka potřebuje hrát
Nevěřím lži
Tvůj drak potřebuje vraždy
Nelehneš si tady ke mně
A já ti dám
Polibek pro zvíře

Lehni si ke mně
Sem ke mně

Neříkej,
Že to žena udělala tobě
Sladké lži
Sladké lži
Sladké lži

Když se dívám zpátky přes
Dokumenty a stránky
Starověkých primitivností

Pokřtili tuhle nadutost
Teď má přijít světlo
Bohové se mohou mýlit

Zapomněli na sílu
Ženské lásky
Jenom zůstaň na chvíli
Zůstaň chvíli

Zůstaň chvíli
Proč nezůstaneš na chvíli
Zůstaň chvíli
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy