Texty písní Tori Amos Night Of Hunters Carry

Carry

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Love hold my hand
Help me see you with the dawn
That those that have left
Are not gone

But they carry on
As stars looking down
As nature’s sons
And daughters of the heavens

You will not ever be forgotten by me
In the procession of the mighty stars
Your name is sung and tattooed now on my heart
Here I will carry, carry, carry you forever

You have touched my life
So that now
Cathedrals of sound are singing, are singing
The waves have come to walk with you
To where you will live in the land of you,
Land of you

You will not ever be forgotten by me
In the procession of the mighty stars
Your name is sung and tattooed now on my heart
Here I will carry, carry, carry you
Here I will carry, carry, carry you forever.
Lásko, chyť mě za ruku
Pomoz mi vidět za svítání
že ti, co odešli
nejsou pryč

ale jdou dál
když se hvězda dívá dolů
jako synové přírody
a dcery nebes

Nikdy na tebe nezapomenu
v konvoji mocných hvězd
tvé jméno je vezpíváno a vtisknuto na mém srdci
Sem tě ponesu, ponesu, ponesu navždy

Dotkl ses mého života
takže teď
Katedrály zpívají, zpívají
Vlny přišly, aby s tebou šly
tam, kde budeš žít, ve tvé zemi
tvé zemi

Nikdy na tebe nezapomenu
v konvoji mocných hvězd
tvé jméno je vezpíváno a vtisknuto na mém srdci
Tudy tě ponesu, ponesu, ponesu
Tudy tě ponesu, ponesu, ponesu navždy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy