Texty písní Tori Amos Night Of Hunters Star Whisperer

Star Whisperer

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lost Star Whisperer
Where, where, where have you gone?
Lost Star Whisperer
Where your Cloud Ride has come
Why, oh why have you locked up your sky?
Night in the sky
Whisper me back to life

Night warns of an Eastern threat
North calls reinforcements from the West
Lost all reason guarded by the waves
Sing to life the Seven Lords of Time

Lost Star Whisperer
Send for your Cloud Riders to come
Why, oh why have you locked up your sky?
Night sky
Whisper me back to life
Then I heard you scream
From the other side of the mountain
I saw a you I didn't want to see
I heard you scream
From the other side of the mountain

[Musical interlude]

Then I heard you scream
From the other side of the mountain
You saw a me I didn't want to see
I heard you scream
From the other side of the mountain

Lost Star Whisperer
Where, where, where have you gone?
Forged out
Fire and Song
You, you worn
Eight shadows long
Why, oh why
Have you locked up your sky?
Night sky
Whisper me back to life
Ztracený hvězdný našeptávači
kam, kam, kam jsi odešel?
Ztracený hvězdný našeptávači
kam se tvá jízda oblak poděla
proč, oh, proč jsi zamknul svou oblohu?
noc na obloze
šeptá mě zpět k životu

noc varuje před Východní hrozbou
Sever volá posily ze Západu
ztratily se všechny důvody ke střežení vlnami
uzpívej k životu Sedm pánů času

Ztracený hvězdný našeptávači
pošli pro své jízdní oblaka, ať přijdou
proč, proč jsi zamknul svou oblohu?
noční obloha
mě šeptá zpět k životu
pak slyším tvůj křik
z druhé strany hor
vidím tebe, nechtěla jsem vidět
slyšela jsem tvůj křik
z druhé strany hor

pak jsem uslyšela tvůj křik
z druhé strany hor
viděls mě, nechtěla jsem vidět
slyšela jsem tvůj křik
z druhé strany hor

Ztracený hvězdný našeptávači
kam, kam, kam jsi odešel
zapomenut
oheň a píseň
ty, ty opotřebovaný
osm dlouhých stínů
proč, proč
jsi zamknul svá oblaka
noční obloha
mě našeptává zpět k životu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy