Texty písní Tori Amos Strange Little Girls Time

Time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Well, the smart money's on Harlow
And the moon is in the street
The shadow boys are breaking all the laws
And you're east of East St. Louis
And the wind is making speeches
And the rain sounds like a round of applause
Napoleon is weeping in the Carnival saloon
His invisible fiance is in the mirror
The band is going home
It's raining hammers, it's raining nails
Yes, it's true, there's nothing left for him down here

[Chorus:]
And it's Time Time Time
And it's Time Time Time
And it's Time Time Time
That you love
And it's Time Time Time
And they all pretend they're Orphans
And their memory's like a train
You can see it getting smaller as it pulls away
And the things you can't remember
Tell the things you can't forget that
History puts a saint in every dream
Well she said she'd stick around
Until the bandages came off
But these mamas boys just don't know when to quit
And Matilda asks the sailors are those dreams
Or are those prayers
So just close your eyes, son
And this won't hurt a bit
[Chorus]
Well, things are pretty lousy for a calendar girl
The boys just dive right off the cars
And splash into the streets
And when she's on a roll she pulls a razor
From her boot and a thousand
Pigeons fall around her feet
So put a candle in the window
And a kiss upon his lips
Till the dish outside the window fills with rain
Just like a stranger with the weeds in your heart
And pay the fiddler off till I come back again
Profesionální investoři na harlow
a měsíc je v ulicích.
Kluci ze stínu porušují zákony.
A jsi na východě East St. Louis
a vítr má proslovy
a déšť zní jako potlesku.
Napoleon pláče ve svém karnevalovém salonku.
Jeho neviditelná snoubenka je v zrcadle.
Skupina jde domů.
Prší kladiva, prší hřebíky.
Ano, je to pravda, pro něj tady dole už nic nezbylo.

A je čas čas čas
a je čas čas čas
a je čas čas čas
co miluješ.
A je čas čas čas.
A všichni dělali, že jsou sirotci.
A jejich paměť je jako vlak -
Vidíš, že se zmenšuje, čím je dál.
Řekni věci co nemůžeš zapomenout, že
historie dává svatého do každího snu.
Ona řekla, že zůstane
dokud nespadnou pouta.
Ale tito máminy kluci nevědí, kdy přestat.
A Matilda se ptá námořníků, jsou to sny
nebo to jsou modlitby?
Zavči oči, synu
vůbec to nebude bolet.

Věci jsou pěkně mizerné pro dívku z kalendáře.
Kluci jsou vyhozeni z auta
a rozcákáni do ulic.
A když je tam, vytáhne holící strojek
ze své boty a tisíc
holubů padne k jejím nohám.
Dej svíci do okna
a polib ho na rty.
Dokud se nádobí před oknem nenaplní deštěm.
Přesně jako cizinec s trávou ve tvém srdci
a vyplaň podvodníka, dokud se znovu nevrátím.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy