Texty písní Tori Amos The Beekeeper The Beekeeper

The Beekeeper

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Flaxen hair blowing in the breeze
It is time for the geese to head south
I have come with my mustard seed
I cannot accept that she will be taken from me

"Do you know who I am" she said
"I'm the one who taps you on the shoulder when it's your time
Don't be afraid I promise that she will awake
Tomorrow somewhere
Tomorrow somewhere"

Wrap yourself around
The tree of life and the dance of the infinity
Of the hive
Take this message to Michael

I will comb myself into chains
In between the tap dance clan
And your ballerina gang
I have come for the beekeeper
I know you want my
You want my queen
Anything but this
Can you use me instead?

In your gown with your breathing mask
Plugged into a heart machien
As if you ever needed one
I must see the beekeeper I must see if she'll keep her alive
Call Engine 49 I have come with my mustard seed

Maybe I'm passing you by
Just passing you by girl
I'm passing you by
On my way
On my way
I'm just passing you by
But don't be confused
One day I'll be coming for you...
I must see the beekeeper
I must see the beekeeper
Plavé vlasy vlají ve větru
je čas pro husy, aby odtáhly na jih
Přišla jsem s hořčicovým semínkem
nemůžu přijmout že ona mi bude sebrána.

"Víš kdo jsem" řekla
"Jsem ta co tě chytí za rameno, když bude čas. Neboj se, slibuju, že se probudí
Zítra někde
zítra někde"

Obmotej se kolem
stromu života a tance nekonečnosti úlu
Převezmi tu zprávu od Michaela

Dostanu se do sítí
mezi tančící klan
a tvůj tanečnicový gang
přišla jsem pro včelaře
já vím že chceš mou
chceš mou královnu
cokoliv kromě tohoto
mohl by sis místo ní vzít mě?

Ve tvém rouchu s dýchací maskou
připojena na přístroj na srdce
jako bys mě potřebovala
musím se setkat se včelařem musím vědět jestli ji udrží při životě
Volám pomoc 49 přišla jsem s hořčicovým semínkem

Možná tě jen míjím
jen tě míjím, dívko
jen tě míjím
po cestě
po cestě
tě jen míním
nebuď tak zklamaná
jednou si pro tebe přijdu..
musím vidět včelaře
musím vidět včelaře...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy