Texty písní Tortharry Reborn Chimerical Agonies

Chimerical Agonies

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Remember me, when the night steals colours
Remember me and all that was ours
Remember the dew-tears I cry at dawn
And ask me why my moonlight is gone

Dreams cannot die
Reach for the sky
I´ll be waiting for you

Come, meet me where the shadows lie
Come, meet me where the day will die
Come to my chambers of velvet and marble
And carry out the revenge which I have to harbour!

I cannot die
The stars passing by
I will whisper for you...


Vzpomeň na mne, když šero barvy uloupilo,
vzpomeň na mne a vše, co naše bylo,
vzpomeň na rosu, již pláču za úsvitu,
ptej se, proč světlo luny chybí tu

Sny zemřít nemohou
spoj ruce s oblohou
na tebe čekám

Přijď za mnou tam, kde stíny jsou,
přijď za mnou tam, kde den zabit tmou,
přijď do síní, jež z mramoru stojí,
a nakonec vykonej pomstu moji!

Já zemřít nemohu
hvězdy jdou oblohou
pro tebe šeptám…


Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy